Snabba cash gäller även skolmaten

Kortsiktig ekonomi eller långsiktiga mål? Där går skiljelinjen mellan Moderaterna och Miljöpartiet i Höganäs.

Göran Lock, ett av MP:s två språkrör i Höganäs.

Göran Lock, ett av MP:s två språkrör i Höganäs.

Samlingslokaler i byarna säljs ut, mögelskolor åtgärdas inte, miljöprogram förhalas i det oändliga, man säger nej till fristadsförfattare – alltid med det återkommande mantrat att det kostar eller sparar pengar här och nu. Så får man väl också tolka Péter Kovács uttalande om skolmaten. Det ingen frågar efter ska vi tala tyst om och själv vill han inget veta.

Bara maten är billig, så tycks han strunta i var den kommer ifrån, hur den produceras, levnadsförhållanden för dem som producerar, gifter, hälsoproblem, antibiotika, djurhållning, djurtransporter, ekologisk utarmning, övergödning, grundvattenföroreningar, utarmning av den biologiska mångfalden med mera. Belåtet konstaterar han istället att vi är bäst på skolmat, eftersom vi är billigast.

I miljöprogrammet slår man fast att 25% av all mat ska vara ekologisk i år. Foto: Krav

I miljöprogrammet slår man fast att 25% av all mat ska vara ekologisk i år. Foto: Krav

Det övergripande målet med Höganäs upphandlingspolicy har tills nu varit att minska kommunens samlade kostnader för köp av varor och tjänster. Nu föreslås en något aptitligare skrivning, men någon uppförandekod som reglerar delar av det som nämnts ovan föreslås inte heller denna gång. Något som till och med de mest ifrågasatta börsbolagen idag håller sig med.

Det som inte regleras i uppförandekoden måste regleras separat i varje upphandling. MP har därför idogt genom åren ställt krav på ekologisk mat.

Vi är medvetna om att detta innebär vissa begränsningar. Men att ställa krav på ekologiska och certifierade livsmedel vid upphandling är okomplicerat, eftersom ekologisk produktion är tydligt reglerad i en EU-lag.

Miljömärkning av livsmedel kan se ut på många olika sätt. Bild: Krav

Miljömärkning av livsmedel kan se ut på många olika sätt. Bild: Krav

Att ställa krav på närproducerat eller lokalt odlat uppfattas dock av EU-rätten som diskriminerande och godkänns inte. I stället bör man därför rikta in sig på att ställa krav på en viss kvalitet som uppfyller miljöhänsyn och djurskydd. Reglerad antibiotikahantering innebär till exempel att nästan bara svenskt kött kan komma i fråga.

Definitionen av ekologiska livsmedel är att de är rena och naturliga. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel vad gäller arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och ingen handelsgödsel. Djuren tas om hand på ett etiskt och naturligt sätt, de får ekologiskt foder som till största delen är odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet.

Att förespråka ekologiskt är att ta ansvar för helheten.

Illustration: Krav

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Illustration: Krav

Den svenska maten har mervärden som hög livsmedelssäkerhet, ett unikt djurskydd och ett jordbruk som ger en förhållandevis låg påverkan på vår miljö. Det vill säga svenskt och närodlat är bra, men det är viktigt att våra upphandlade livsmedel till stora delar även är ekologiska och att vi ökar andelen vegetarisk kost om vi vill göra en insats för miljön.

Matens transport till butikerna är inte det som påverkar miljön mest. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och enorma odlingar där bara en enda gröda frodas, belastar miljön mycket mer. Det slipper du bidra till när du köper ekologiskt.

Göran Lock, Barbro Stigsdotter, Thomas Rödin
Miljöpartiet Höganäs

Läs även:

Ta ställning för bra skolmat nu

M fokuserar på lokalproducerat

Anonymt kött till skolbarn och äldre

Svenskt kött borde vara självklart