Smutsiga klassrum

Som hårt arbetande skattebetalare förväntar man sig att det hålls rent i våra offentliga miljöer och framför allt i skolorna. På varje skola är det rektorn som är arbetsmiljöansvarig och ska säkerställa att städningen utförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Nyligen i ett klassrum på Jonstorpsskolan.

Tyvärr är det få rektorer som verkligen förstår sitt ansvar utan istället skyller ifrån sig på kommunens upphandlingsenhet, som bara lyckats handla upp städningen av skolorna upp till axelnivå. Vill lärarna ha rent i hela sin skola uppmanas de att städa på fritiden!

Med smutsiga lokaler ökar antalet sjukdomar. Slitna lokaler sänker även studieresultaten enligt folkhälsomyndigheten och detta drabbar även oss, eftersom matematikkunskaperna bland kommunens elever försämrats avsevärt. Det är dessutom dyrt att inte hålla rent, då livslängden för ytskikt förkortas och skadegörelsen ökar när det ser sjabbigt ut.

Det är dags att ledamöterna i Miljötillsynsnämnden tar sitt ansvar och börjar utöva den tillsyn som de är ålagda!

Daniel Svensson