Smuts och sopor på Margreteberg

VandrarhemFlyktingarna på Margretebergs asylboende får vistas i smuts trots att det privata driftsbolaget får 35 000 kronor varje dag från migrationsverket. En hälsoskyddskoll den 15 juni visar på en rad brister, en del allvarliga.

Det bor 103 personer i asylboendet i de 37 befintliga rummen. Rumsstädningen sköter de själva, men i gemensamma utrymmen ska driftsbolaget sköta hygien och städning. Och det sistnämnda har inte bolaget skött, enligt den inspektionen, som var föranmäld.

– Det var väldigt smutsigt i de gemensamma utrymmena, skriver inspektören. Personalen använde kallt vatten när de städade, vatten som därefter kastades ut på gräsmattan.

Heltäckingsmattor rengjordes endast med dammsugning. Golv, ventiler, lister, matsalsbord och så gott som alla ytor var undermåligt städade.

Toalettrum och duschrum var väldigt slitna, fog hade lossnat. Man fann stora håligheter i plastmatta och badrumstapeter så att fuktspärren var borta och vatten kunde rinna rakt in i väggar och golv.

I matsalen var borden spruckna i lacken och inte ordentligt rengjorda då en klibbig beläggning fanns på borden.

Man fann också stora säckar med sopor stående vid den fulla containern på gården. Soppåsar hade ställts in i städutrymmen.

Också ventilationen får kritik. Matsalen ska rymma 100 personer både som just matsal och som uppehålls- och samlingsrum. Inspektören bedömde att den mekaniska ventilationen inte räcker till.

Hotellet

Fd Vandrarhemmet i Margreteberg

Bolaget som driver Margretebergs asylboende heter Sportbaren Arena i Halmstad AB. För driften betalar Migrationsverket omkring en miljon kronor per månad. Företaget har nu fått föreläggande av miljötillsynen i Höganäs. Myndigheten kräver grovrengöring på samtliga gemensamma utrymmen. Man ska upprätta städrutiner, man ska ordna så att varmt vatten finns att tillgå och utslagsplats som är kopplat till avloppsnätet. Man ska se till att sophanteringen fungerar och man ska säkerställa så att inte fuktskador eller mögelbildning uppstår.

Man ska också visa upp en fackmannamässig redogörelse där ventilationen är anpassat till verkligheten

I första hand ska ett egenkontrollprogram upprättas. Det finns redan men efterlevs inte, eftersom den som har ansvaret för egenkontrollen främst på ett annat asylboende på annan ort. Bolaget har fått fyra månader på sig att rätta till problemen.

Vi har försökt nå driftbolaget för en kommentar, men det har inte lyckats

Läs också:

https://nattidningenfyren.se/fran-kriget-till-tryggheten-i-hoganas/

Lasse Olsson

Lasse Olsson