Slutspurt för hamnförslag

Ett femtiotal förslag om hur hamnområdet i Höganäs ska utvecklas har kommit in till kommunens stadsmiljöavdelning, i samband med visionsutställningen som slutar på söndag, den 3 juli.

hamnen

– Vi ska sammanställa invånarnas idéer under sommaren, säger stadsarkitekt Sverker Tingdal. Det här ska inte bli någon långbänk och jag hoppas alla tar chansen att berätta om sina tankar kring hamnområdet i Höganäs.

Efter folkomröstningen om Höganäs hamn våren 2014, då motståndarna till höghus och hotell vann, stoppades alla planer för området. Först nu, drygt två år senare, lyfter kommunen upp frågan igen och deklarerar att man vill ta del av medborgarnas idéer och förslag.

– I samband med folkomröstningen kom det fram en massa bra förslag om hamnen, säger Sverker Tingdal. Nu tar vi tillvara alla idéer som invånarna har.

Hela visionsutställningen, som visas på Café Amanda på Höganäs bibliotek fram till den 3 juli, har kostat 400 000. Hamnförslaget har gjorts av arkitektbyrån Jais, med prislappen 50 000 kronor.

Hamnen som parkområde, en av elva visioner från Jais arkitekter.

Hamnen som parkområde, en av elva visioner från Jais arkitekter.

– Med utställningen vill vi visa hur Höganäs skulle kunna utvecklas i framtiden, säger kommunchefen Herman Crespin. En del av projekten är redan beslutade och mer konkreta, andra är rena visioner.

Jais visioner om Höganäs hamn består av en schematisk karta över hamnområdet, där man ritat in ett grönt stråk norrut från Kvickbadet. Med den övergripande bilden som bas, presenterar man elva olika scenarier om hur hamnen skulle kunna gestaltas. Allt från villabebyggelse och radhusområde till botanisk trädgård eller stor parkeringsplats.

Botanisk trädgård i hamnen, enligt Jais arkitekter.

Botanisk trädgård i hamnen, enligt Jais arkitekter.

Tanken är nu som då att staden ska förlängas ner till hamnen och att man vill skapa en destination “med stort D.” Ett av de mer spektakulära förslagen från Jais är att anlägga en “Container city” på Malmbryggan.

Holy Smoke i kubik på Malmbryggan i Höganäs hamn.

Holy Smoke i kubik på Malmbryggan i Höganäs hamn.

Här ska bebyggelsen enbart bestå av containrar – à la framgångskonceptet Holy Smoke i Bräcke – och rymma restaurang, konstnärskoloni, keramiskt center, café och utsiktsplats. Höganäs AB har dock redan tidigare sagt blankt nej till verksamheter på Malmbryggan och både konstnärskollektiv och Keramiskt Center planeras i nya Blå Hallen, som köpts av Joakim Bengtsson och Martin Enget.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Höganäs hamn tillbaka på politisk agenda