Skammens dag i Ingelsträde

Jag är så ledsen, arg och besviken.

Idag får jag läsa att Ingelsträde bygdeförening har kallat till stormöte där majoriteten beslutat att protestera mot de ensamkommande flyktingbarn som kommunen tänker placera i sin egen lägenhet i Ingelsträde gamla skola. Jag läser att Max Carling med en handfull människor genomför en “fredlig protest”.

Mot vad protesterar man och varför? Och vem är det som protesterar? Vem fick information om att ett stormöte skulle äga rum?

Låt mig börja med att säga att föreningen alltid varit oss medlemmar vänliga. De har kallat till stormöte, anordnat aktiviteter för stora och små och informerat väl vid alla tillfällen. Alla utom nu.

Jag fick inte informationen om ett stormöte, jag fick ingen dagordning och visste sannerligen inte att det skulle protesteras mot att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Hade jag fått informationen så lovar jag att jag hade varit där och sagt mitt och gjort mig hörd. Och jag undrar om det inte är fler än jag som tänker likadant. Vi är fler än 200 boende i byn och en handfull bybor tillsammans med ordföranden beslutar att gå i protest mot kommunens beslut. Vem gav er fullmakt att prata för mig?

Att använda bygdeföreningens namn och styrka för att göra sina personliga intressen hörda är en skam. Jag är medlem i bygdeföreningen, vårt hushåll betalar årsavgiften och vi får inte säga och uttrycka oss själva utan istället läsa om hur ordföranden uttrycker sig “åt” oss med felaktiga åsikter – eftersom det inte är våra åsikter, eftersom vi inte fick göra oss hörda?

Det är en skammens dag för Ingelsträde bygdeförening när Max Carling åsidosatte medlemmarnas åsikter och istället prioriterade sina egna.

Jag välkomnar alla flyktingbarn till Ingelsträde och jag hoppas innerligt att mina grannar och medmänniskor också gör det.

Fanny Alatalo