Sista resterna av Folkparken

Folkparken Foto Micke Erlandsson

Folkparken Foto Micke Erlandsson

Snart återstår bara en grushög av Folkparkshuset i Höganäs. Rivningen har tagit längre tid än beräknat, men nu återstår bara en sista rest av den då moderna del som byggdes på 1960-talet. Höganäsaren Micke Erlandsson som har skaffat minihelikopter med kamera fick några höjdarbilder av sista resterna.

Snart ska ett nytt bostadsområde med ett par hundra lägenheter resa sig här och en ny betydligt mindre folkparksbyggnad, med plats för restaurang, samlingssal, klubblokaler och bowlingbanor.

Folkparken Foto Micke Erlandsson

Folkparken Foto Micke Erlandsson

Och en epok går i graven. Här har åtskilliga höganäsare tillbringat sin ungdom på danskvällar, par har mötts, kärlek har spirat, revyer och operetter har visats för stor publik och de vackra träden har grönskat varje åt. Åtskilliga är också de barn som har lekt på lekplatsen, och stojat i parken. Här fanns skjutbana, chokladhjul och utedansbana, här hade brottarna sin matchmatta på vintrarna och här ordnades Höganäs första skolbespisning med riktig mat (möjligen var det sista kommunen i landets som införde detta) när Kullaskolan, sedermera Kullagymnasiet, stod färdig. Här har också åtskilliga väl kända politiker hållit eldande förstamajtal från utescenen.

Parken får nytt liv igen efter att under flera år ha legat i träda. Hur det sllutligen blir är ännu inte klart, folkparksföreningen planerar tillsammans med Höganäs Bowling och Byggmästar´n i Skåne.

Folkparken Foto Micke Erlandsson

Folkparken Foto Micke Erlandsson

Redan i mars skulle rivningen ha varit klar, men har fördröjts av olika skäl. Stadsplanen är inne i slutvarvet och i bästa fall kan byggena komma igång under 2016. Byggföretaget JM vill bygga 26 radhus och vidare vill Riksbyggen och Höganäshem bygga hyreshus, i något fall upp til åtta våningar. Det ska också kunna inrymmas öppen förskola, barn- och mödravårdscentral.

Lasse Olsson

Lasse Olsson