Sista ordet är inte sagt

Louise Stjernquist, Liberalernas gruppledare.

Direkt efter utbildningsnämndens möte den 30 maj skrev jag på min blogg att jag under inga omständigheter tycker att föreslagna neddragningar inom skolan är ok.

Jag pekade också på de punkter som jag lyckades få en djupare konsekvensanalys för, däribland Lotsen & Kompassen, språkspåret, kulturskolan och fritidsgårdarna.

Genom de ändringar vi fick övrig allians att gå med på, ges ytterligare möjlighet att titta djupare på vilka konsekvenserna skulle kunna bli OM dessa förslag någonsin blir verklighet.

Nej – inget är givet, inget är klart och inget är slutdiskuterat! Framförallt så är det inte alls självklart att förslagen drivs igenom i kommunstyrelsen och sedan i oktober i kommunfullmäktige.

Min prioriteringsordning är tydlig och klar, barn, ungdomar, funktionshindrade, sjuka och äldre är prio ett.

Uppdraget från kommunfullmäktige till alla nämnder var att ta fram konsekvensbeskrivningar på hur en eventuell effektivisering på tre procent skulle slå på verksamheterna. Det är först nu när vi har alla korten på bordet som det tuffa arbetet börjar.

Ska vi leva upp till vår slogan att Höganäs är väl värt att investera i så måste vi också investera i det som är viktigast – oss som bor, verkar och lever här. Då ingår inga cyniska baktankar, inget tas för givet och vi blir inte tystade. Min förhoppning är att vi ska hitta vägar framåt som inte innebär en halshuggning av ungdomsverksamheten eller slag mot de svagaste.

Innan sista ordet är sagt finns det inget som är bestämt.

Louise Stjernquist
Gruppledare för Liberalerna