SD: “Vi har inte ändrat åsikt”

Vi Sverigedemokrater dementerar kraftigt att vi skulle ha ändrat uppfattning i frågan om potatisåkern som framkommer av artikeln i Fyren. Då som nu tycker vi att det är rätt att bygga lägenheter på potatisåkern!

Vad vi däremot har en avvikande uppfattning om gentemot den styrande majoriteten i Höganäs kommun det är att man utan att blinka kör över en så stor grupp med människor som man gör i Viken.

Leif Löwegren, Sverigedemokraterna.

I en demokrati är det viktigt att alla medborgares åsikter beaktas. Vi Sverigedemokrater skulle gärna vilja se att man både på central och lokal nivå hade flera folkomröstningar där man rådfrågar folk vad de egentligen tycker!

Potatisåkern i Viken är ett bra exempel på en fråga man skulle kunnat ha folkomröstat om. Precis som Höghuset i hamnen.

Vi ser gärna också att kommunen öppnar upp för möjligheten att ha flera offentliga frågestunder.

 
Vi Sverigedemokrater vill att Höganäs ska bli en mänskligare stad där invånarna känner att de är en del av staden och dess framtid och att politikerna efterfrågar deras åsikter. Inte som idag som fallet med potatisåkern, där man kör över stora grupper av människor.

Hela debatten om vem som får samarbeta med vem är märklig. Av samtalet i artikeln i Fyren kan man lätt få uppfattningen att vi Sverigedemokrater kan liknas vi människor som smittats av pesten. Det gäller att hålla sig undan från oss. Det är gränsfall om man får hälsa på oss eller att bli sedd i vårt sällskap.

Jag hoppas och tror att vanliga människor, väljarna i Höganäs, är klokare än sina politiker, att de bedömer folk efter deras åsikter och inte efter etiketter som andra klistrat på oss!

Leif Löwegren
SD Höganäs