Schölander vill invänta utredningen

Debattinlägget från ”Besvikna undersköterskor och vårdbiträden i Höganäs”, har fått många reaktioner som bekräftar de tuffa arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Undersköterskorna uttrycker sin besvikelse över att ingen lyssnar på dem eller vill diskutera deras förslag till förbättringar.

Socialnämndens ordförande Peter Schölander vill invänta resultatet av utredningen.

Socialnämndens ordförande Peter Schölander vill invänta resultatet av utredningen.

Nu svarar socialnämndens ordförande Peter Schölander på kritiken.

– Jag tycker att det är konstigt att man skriver ett sånt brev, när man vet att det pågår en utredning och inte vet om man då kommer att bli tillfrågad eller inte. Det är självklart att man ska lyssna på personalen och jag förutsätter att man gör det i utredningen, säger Peter Schölander.

Han hänvisar till den utredning han själv tagit initiativ till. En utredning som ska göra en total översyn av äldreomsorgen och vara klar i slutet av april.

Peter Schölander har inga ytterligare kommentarer, utan säger att han inte vill föregripa utredningen och att han utgår från att man i det arbetet kommer att höra berörd personal.

– Jag har ju tillsatt utredningen för att vi ska titta på sjukskrivningarna och delade turer. Jag tänker inte säga nu att vi ska införa sextimmarsdag och ta bort delade turer, bara för att man skriver ett brev som fått stor uppmärksamhet. Utredningen får visa vilken väg vi ska gå.

Peter Schölander menar att även om man har gjort tidsmätningar tidigare, så är det ett faktum att kommunen inte får betalt för den tid de anställda är hos de äldre. För att komma tillrätta med det och för att kunna omorganisera, behövs en ny tidsmätning.

– Vi vill göra förbättringar både för brukarna och för personalen.

Sextimmarsdag för personal inom vården har funnits i Kiruna i sexton år och på några håll i landet införs det nu på försök. Peter Schölander säger att han inte följer hur det går för de kommunerna och att det inte ingår i utredningen.

– Men så sent som idag har jag begärt en beräkning av vad det skulle kosta. Det är bara att räkna ut vad två timmar mindre per anställd kostar.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

Lyssna och prata med oss!

Istället blev det fler delade turer