Satsa på Sagabion!

Sagabiografen i Höganäs Foto: Lasse Olsson

Sagabiografen i Höganäs Foto: Lasse Olsson


Ska man samla så mycket kultur som möjligt på en plats i ett kulturhus?

Hur blir det om man försöker plocka in en gammal traditionell kulturskatt i ett
nytt, modernt hus?
Kan man i stället förstärka och vidareutveckla nuvarande lokal kultur?

Höganäs Kommun har osedvanligt många kulturplatser och byar med högt besöksvärde. Enligt min mening bör kommunen göra en förutsättningslös, övergripande analys av alla våra kulturplatser och belysa ovanstående frågor. Först därefter kan man börja prioritera viktiga kultursatsningar.

Beträffande placeringar ska dessa vägas mot varandra och ta hänsyn till trafik och kommunikationer och syfta till att binda ihop Höganäs Övre med Nedre, samt förstärka Höganäs centrum.

Det är viktigt att förstärka och utveckla redan befintliga och livskraftiga kulturplatser. Detta bör kunna göras i flera steg och till modesta kostnader.

Jag vill lyfta fram en av våra kulturplatser, Sagabiografen, som en populär bio med flera förstadags-premiärer.

Sagabiografen har i dag en kulturskyddad biosalong och en förfärligt liten foajé. Allt på en yta på 13 X 22 meter, 286 kvadratmeter. Antalet årsbesökare är 16 000, i första hand höganäsare, men också besökare från Ängelholm, Båstad och Helsingborg. Det blir 45 besökare per årsdag.

Sagabiografen har stor potential att öka antalet besökare. Med nuvarande lokaler och en salong är det dock omöjligt. Biografer med en salong kan inte hävda sig på biomarknaden och hotas av nerläggning.

Då biografen i Ängelholm byggde till med en extra salong ökade besökarna med 50 procent. Investeringen betalades på cirka ett år.

En utbyggnad av Sagabiografen med 15 x 22 m. skulle ge plats för en foajé och tre salonger. Antalet besökare skulle kunna öka till 28 000, ca 80 per årsdag.

Detta skulle säkra Sagabiografens framtid och höja Höganäs kulturstatus, gagna invånare, centrumhandel och besöksnäring!

Lars-Olov Ohrling

Läs även:
Bosse Bia vädrar morgonluft