Sänkt fiberpris ökar konkurrensen

Kampen om fiberkunder i centrala Höganäs hårdnar. Igår sänkte Bredbandsbolaget sitt grundpris med 2 500 kronor och erbjuder dessutom ett rotavdrag på 2 010 kronor.

Bredbandsbolaget har redan börjat projektera för fibergrävning i Höganäs.

Bredbandsbolaget har redan börjat projektera för fibergrävning i Höganäs.

På Höganäs Energi var man inte beredd på Bredbandsbolagets snabba kampanj som började i förra veckan, men nu är deras avtalsförslag på väg ut till hushållen och de bjuder in till nya informationsmöten. Samtidigt har Bredbandsbolaget redan tecknat avtal med många villaägare och även besökt flera av dem för att och planera hur fiberkablarna ska grävas ned.

– Att Bredbandsbolaget sänker priset ser jag som en positiv nyhet, säger Benny Ulmestig, vd för Höganäs Energi. Det betyder att vi har pressat dem och att många hushåll valt oss istället.

I konkurrensen om fiberkunder i centrala Höganäs spelar även ett eventuellt rotavdrag stor roll. Med det schablonavdrag Bredbandsbolaget erbjuder sänks deras pris för fiberanslutning med 2 010 kronor.

– Tidigare erbjöd vi också ett schablonavdrag för grävningen, men så ändrade Skatteverket reglerna och förbjöd den typen av avdrag, säger Benny Ulmestig.

Även Bredbandsbolaget slutade med schablonavdraget förra hösten, på grund av Skatteverkets granskning. Men från och med i våras erbjuder man det till sina kunder igen.

Fiberanslutningen blir lite billigare med rotavdrag. Foto: Sveriges kommuner och landsting

Fiberanslutningen blir runt tio procent billigare med rotavdrag. Foto: Svenska stadsnätsföreningen

Enligt reglerna för rotavdrag får man göra avdrag för grävning i samband med fiberanslutning, men enbart när det grävs på den egna tomten. Har man till exempel ett gatuhus, krävs i princip ingen grävning alls på tomten, medan det i andra fall kan röra sig om många meter.

– Vi har haft en dialog med Skatteverket i den här frågan och diskuterat vad man kan söka avdrag för och hur vi ska gå tillväga, säger Thomas Bäckström, försäljningschef för villafiber på Telenor, som äger Bredbandsbolaget. Det har resulterat i att vi återigen söker rotavdrag för de kunder som önskar det och det har inte varit några problem.

Schablonavdraget bygger på att Bredbandsbolaget betalar samma avgift för grävarbetet per hushåll, oavsett hur mycket eller lite som grävs.

– Grävningen kostar oss 6 700 kronor per tomt i Höganäs, oavsett hur många meter man behöver gräva, säger Thomas Bäckström. Det innebär att husägare kan få rotavdrag för 30 procent av den summan, eller 2 010 kronor.

Enligt Skatteverkets rättsavdelning går det att få rotdrag även om arbetskostnaden är densamma för alla hushåll, så länge schablonen är beräknad på förhållandena i just det området. Sedan gäller naturligtvis Skatteverkets generella regler för rotavdrag, vilket betyder att det sammanlagda avdraget inte får vara högre än 50 000 kronor per år och hushåll.

– Vi står för allt vi erbjuder, säger Thomas Bäckström. Det är olyckligt att andra parter fokuserar mer på vårt erbjudande och sprider felaktig information om det, istället för att koncentrera sig på vad de själva kan leverera.

Bredbandsbolaget erbjuder sina kunder två priser. Efter dagens sänkning kan höganäsarna få fiberanslutning för 17 400 kronor före rotavdrag, förutsatt att man samtidigt köper bolagets egen tjänst för bredband, med eller utan tv-paket, med ett års bindningstid. Om man istället vill välja leverantör helt fritt redan nu betalar man 2 000 kronor mer.

För många villaägare innebär fiberanslutning en stor kostnad.

För många villaägare innebär fiberanslutning en stor kostnad. Foto: Svenska stadsnätsföreningen

En anslutning via Höganäs Energi kostar 19 900 kronor, samma pris som Bredbandsbolaget erbjöd före gårdagens sänkning. Sedan kan man fritt välja mellan flera olika leverantörer av bredband, tv och telefoni genom Öresundskraft, efter en ingångskostnad på 300 kronor.

– Vi har lagt in en rejäl motoffensiv och fått mycket positiv feedback, säger Benny Ulmestig. Det är viktigt för oss att vinna den här kampen och jag tror inte Bredbandsbolaget räknade med så hård konkurrens från oss.

För Benny Ulmestig är frågan om vem som ska äga framtidens fibernät inte bara en fråga om ekonomi.

– Det handlar om samhällsnytta och om framtidens välfärdstjänster, säger han. Vi tar ett samhällsansvar och ska bygga fiber till alla hushåll i kommunen. För mig är det viktigt att inte riskkapitalister får kontroll över det nätet.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Bredbandsbolaget sätter press på Höganäs Energi