Samtliga enkätsvar

Förutsättningen för att komma till stånd med ett
kulturhus är att bibliotek och Eric Ruuths kulturhus
samsas under ett och samma tak. Vad vill du
komplettera ett kulturhus med?

1. Är i grunden nöjd med bef intliga kulturinstitutioner: bibliotek,
Ruuth och museum. Kan inte låta bli reflektionen att “alla” vet att
om vi inte vidtar några förändringar kommer åldersexplosionen att
inom ca 15 att kräv a en kommunalskattehöjning med ca 13 kronor!!
Olika kommuner möter detta på olika sätt. I Hbg har man byggt
arenor som kräver årliga tillskott på minst 40 miljoner. I Höganäs
planeras ett kulturhus som kommer att kosta oss minst 5 miljoner
per år. Klok politik?

2. I den utredning (för 1 miljon) som planeras förutsätter jag att
man gör en grundlig värdering av kostnaderna för upprustning av
bef intliga kulturhus: biblioteket (som ligger perfekt och är väl
etablerat) samt Eric Ruuths kulturhus. I övrigt bör man också ta
hänsyn till att vi nu har en nya “kulturaktör”, nämligen Joakim
Bengtsson som har planer för Finkeramiska/Blå Hallen. Behovet av
ett nytt särskilt kulturhus, för flera tiotals miljoner kan
ifrågasättas och bör under alla förhållande ligga långt i framtiden.

3. Varför tränga ihop både biblioteket och Erk Ruuths kulturhus i en
byggnad?

4. Lernia

5. Arkiv

6. Låt ungdomarna och Eriks ruths anställda bestämma det!

7. Ett familjevänligt fik med tex en lekhörna där man kan vänta om
något syskon är på en annan aktivitet.

8. Aula

9. Inget, varför göra detta? Hahaha

10. Galleri

11. Musik studio

12. Japanska anime prylar/figurer

13. Busskur, eftersom ungdomarna lätt skall kunna ta sig till/från
Kulturhuset bör det placeras där samtliga bussar passerar.

14. Större föreställningssal än tivolihuset

15. Något för ungdoma
16. café, replokal, scen, ateljéer för kreativt skapande, öppen för
alla som vill prova på. stärka banden mellan kulturhus och museum
och keramiskt center.

17. Ateljéer och utrymmen för workshops av olika flexibla typer.
Deltagande kulturverksamhet, inte bara “åskådande”

18. Dans, typ “danshuset”

19. Teater för barn dom på bibblan är för sorgliga

20. Spel och underhållning

21. Kurser/workshops hantverk. Mötesplatser för olika intressen.
Meka, sy, dreja, måla, snickra, spela, matlagning, Tänk delade
resurser, mötesplatser och aktivitetshus!

22. Konst, matbutik med specialvaror, hantverk, inredning med
mera

23. Framförallt en lugn plats där studerande ungdomar kan träffas
för att göra läxor med varandra på eller för att bara lägga fokus på
skolarbete. Detta borde få vara i en egen av delning för annars blir
de lätt att man börjar att hålla på med andra saker (baserat utifrån
egna erfarenheter). Jag tycker även att det borde finnas ett större
rum med exempelvis pingisbord etc. så att ungdomar får en plats
att umgås med varandra. Miljön på hela Kulturhuset anser jag att
den borde vara lugn med mjuka färger för att annars blir det nästan
grafitti-känsla där de känns lite för “fattigt” om man skulle kunna
uttrycka det så. Verksamheten där personal ger musiklektioner till
ungdomar borde absolut få finnas kvar. En sista grej jag anser
borde få finnas är ett “spelrum” med ex. Xbox eller Play station som
man möjligtvis skulle kunna få hyra för att få någon rullians på de
hela. Dock borde man ha relevanta spel till detta, exempelvis
FIFA, NHL osv. Absolut inte något skjutspel eller gta!

24. Att där finns ngt för alla åldrar från 0-1 och uppåt!!

25. Ett café med biljard som är öppet för även allmänheten.

26. Körsång, för unga vuxna och ett café

27. teaterscen

28. Gärna ett café.

29. Cafeverksamhet, studiecirklar, föredrag, utställningar,
musikkvällar, lokala teatergrupper, samhällsinformation,
cafekvällar med lokala politiker.

30. Café bör finnas, samt möjlighet att ha träff ar av olika slag, för
t ex bokcirklar o liknande

31. Att tänka “grönt” och hållbart! Se bl.a. hur återbruksgallerian
“Re-tuna” precis har invigts i Eskilstuna. Allt behöv er inte handla
om återbruk, re-design och miljöf rågor – men kanske Höganäs
Kommun vill ta chansen att lyfta fram just hållbarhet? Då tycker
jag att ett Kulturhus är en bra plats att starta detta på! Nu arbetar
jag just med återanvändning och miljötänk, så OM dessa tankar är
intressanta får ni gärna kontakta mig!

32. Cafe, musik osv

33. Mer aktiviteter för yngre barn

34. Keramikmuseum, Designutställing, Restaurant och Café,
Arbetende verkstäder for konstner.

35. inget då vi inte behöv er utan skall vårda de vi har. man behöver
inte ha samma som andra stora orter eller likna, vi skall vara eget
med egen prägel och inte kopia av något annat. man skall veta att
de e i höganäs man är i och inte tro man är för alla ser likadana ut
med sina byggnader.

36. Bistro/restaurang/café

37. Vet ej

38. Föreningslokaler för t.ex. Släktforskar- och hembygdsförening
m.f l.

39. nån typ av konferens eller eventmöjlighet

40. Det som skulle behövas vid anläggningen av ett nytt kulturhus
är väldigt många saker 1. Teatergrupperna behöver EN STOR
”blackbox” Svart rum med svart golv och ordentliga
mörkläggningsgardiner. Ett rum UTAN speglar, MED FASTA
gradängsystem där föreställningar kan repas in och där teater
lektioner kan hållas med fler elev er. Möjlighet till att koppla in en
ordentlig ljud och ljusanläggning så att man kan framföra
professionella föreställningar med både ljus och ljud precis som i
den existerande blackboxen på ericruuth 2. Grupprum som teater
eleverna kan använda då det ska repas in mindre scener och där en
större teatergrupp kan delas in i mindre grupper. Dessa ska helst
vara som SMÅ ”BLACKBOXES”, alltså svarta rum, med svart golv
och med möjlighet att kunna hänga upp ett fåtal mindre ”scen”
lampor om man skulle vilja spela upp något i ett sådant rum, men
att det äv en finns möjlighet till att repa. 3. Ett antal större och
mindre danssalar där man kan erbjuda olika sorters danser och en
chans för teater och danskurser att kunna ligga parallellt i tid utan
att behöva slåss om de största rummen i huset. Rummen ska vara
utrustade MED SPEGLAR och ordentlig möjlighet till ljudanläggning
som kan användas v id danslektionerna 4. Fler större ljudisolerade
rum så att orkestern får plats att öva utan att det stör någon av de
andra grupperna. 5. Ljudisolerade rum i övrigt, BÅDE STORA OCH
SMÅ, där man kan ha instrumentlektioner och trumlektioner så att
det inte hörs igenom hela huset. 6. Rum för café och filmvisning.
Platser för ungdomar att hänga, spela tv spel och chilla och för
människor i staden att umgås. 7. Äv en en ljudisolerad ordentligt
stor studio där det finns möjlighet att spela in material. 8.
Redigerings rum, rum där man kan sitta i lugn och ro och redigera
film och bilder som man har upptagit under olika händelser i huset.
Plats för större skärmar och datorer i övrigt. Äv en rum där man
kan redigera ljud. 9. Rum för möjlighet till radio inspelning och rum
med möjlighet till ”greenscreen” inspelningar. 10. Ett ordentligt
kostymförråd och rekvisita rum. 11. Fler salar så att man i
framtiden skulle kunna bredda med fler kurser utan att man
behöv er slåss om utrymmen att vara i. Allt detta skulle jag vilja
vid ett ev entuellt nytt kulturhus.

41. Tycker det är bra som det är.

42. Varför är det en förutsättning?

43. Nån typ av verksamhet för funktionshindrade. Tex en daglig
verksamhet med café och liten butik.
44. utrymme för föreningar. glömdes i sportcentret

45. Studiecirklar, alla aktiviteter som idag erbjuds å Café Amanda
(Biblioteket)

46. Större lokaler för att kunna spela teater, teater salarna i dagens
ericruuth är för små och det finns inga grupp rum där små scener
kan övas in. Ett kulturhus behöv er grupp rum så att man kan få
enskild träning och samtidigt ha stora grupper i andra större rum.
Jag skulle vilja se en stor blackbox med redan monterad sittplats i
f orm av gradänger. Mer utrymme för att kunna ha flera egna
danssalar så att dans och teater slipper samsas om alla de stora
utrymmena. På så sätt kan man ha lektioner under samma tider
men på olika platser och i olika rum.

47. Bio, föreläsningssal, café/fik

48. Biblioteket skall inte kopplas ihop med Kulturhuset Erik Ruuth

49. Plats för utställningar och musikevenemang

50. Konsthall/utställningslokal för medlemmar i det lokala nya
konstnärsnätverket-designers-konsthantverkare.

51. konsthall, café, konsertsal och blackbox

52. Konsertsal plats för föredrag plats på föreningar att ha möten
utställningslokaler. Gärna närhet till museet men det sistnämnda
förstår jag inte kommer att hå

53. Galleri/utställningshall för, cafév erksamhet, scen för
musik/dans/teater, utrymmen för paus/studier/läsning/spel/, kreativ
verkstad med organiserade/vägledda workshops i anslutning till
konsthall.

54. cafe, föreläsningssal, utställningsmöjligheter, utbildningsrum
för ev studiecirklar och öppna workshops, hantverkmöjligheter

55. Konsthall

56. Sy rum med sy maskiner. Rum med snickarvertyg. Rum med
olika ändamål med verktyg som man kan låna. Detta är framtiden
och man behöv er inte skaffa specialverktygen där hemma.

57. Café för alla med rimliga priser. Galleri kanske. Ett studentrum
att låna för de som behöv er sitta ifred och läsa.

58. En stor scen med dansgolv, både inom- och utomhus.
Verkstäder för skapande verksamhet. Isbana med musik. En riktig
kälkbacke. Använd gärna vårt fina stationshus för detta.

59. ett systembolag till…

60. Bra musik och teaterlokal

61. Föreningslokaler. Fotbollen har klubbstugor men sådant utrymme
glömdes bort vid sportcentret

62. Frågan kan inte ställas på detta sätt. Vad som skall finnas i ett
eventuellt kulturhus måste ses i ett större perspektiv. Placering,
budget, andra “kulturplatser” i regionen mm.

63. teaterscen

64. Önskar att ett nytt kulturhus blir för alla åldrar. Tyvärr är det
inte så med Erik Ruth i nuläget.

65. restaurang

66. Större underhållnings/musikscen. Café. Utomhuspark.
67. Ett galleri och ett café. Att det ska finnas utrymme för
eftermiddags koncerter för olika slag. Tidningshörna.

68. Scen för mindre teater, musik och föredrag, större än Amanda
men mindre än tivolihuset. Möjligheter till nya möten i form av
verkstäder där olika generationer och kulturyttringar möts för
workshops och ev evenemang. Gör Kulturhuset till en plats där
ny anlända och gamla kullabygdsbor känner sig lika välkomna.

69. Förstår inte frågan

70. Utställningslokal för konst och keramik

71. Konsertsal som rymmer 4-500 människor. Kafé med en scen.

72. Bowlinghall

73. Ett kafé och några butiker, så att det passar fler än
kulturintresserade. En plats som alla vill gå till helt enkelt!

74. Café där man kan samlas och umgås.

75. Utställningar, teater, bio, kurser, föreläsningar

76. En musikscen/pub med utskänkningstillstånd där lokala band
kan uppträda flera gånger i månaden. Alla genrer ska vara
välkomna.

77. Eric Ruuth och Biblioteket som sagt, äv en en konsertsal där
musik och teater kan framföras med god akustik, i en trivsam
miljö. Varför inte äv en en konsthall där lokala konstnärer kan ställa
ut sin konst.

78. En bra konsertlokal, och att få hit några bra band per år. I
förlängningen skulle även kullagymnasiet kunna vara med, och med
hjälp av Eric Ruuth kunna bedriva en media-inriktning.

79. Föreläsningssal

80. Scenlokal för konserter och teater.

81. Många replokaler, för alla åldrar.

82. restaurang, scen, bio, barnens kreativa rum med möjlighet för
barn att skapa. möjlighet att låna instrument.

83. Konsertsal för ca 300 pers

84. Bättre scen o teatersalong där allt är samlat under ett “tak”
café o nära till buss från alla delar av kommunen!

85. Biograf

86. Någon typ av utställning (kanske keramiskt center som verkar
tyna bort ngnstans?), ett riktigt bra fik för alla åldrar, aktiviteter
typ schackspel (de där jättestora?), ngn slags
mötesrum/arbetsplatser för
studenter/språkgrupper/bokklubb/föreläsningar/föräldrakurs. Går det
att samarbeta med näringslivet på ngt sätt tror jag det är positivt.
Vet inte riktigt hur dock…

87. Konsertsal, orangeri

88. Möjlighet för lokala föreningar att hyra in sig till ett rimligt pris,
en stor lokal och scen med bättre akustik än vi har i Tivolihuset,
konferens lokaler som företag kan hyra

89. Utställningsmöjlighet och en liten scen

90. Ordentlig föreställningslokal och konferens/föredragsmöjligheter.

91. idrottspark

92. Jag är snart färdigutbildad trädgårdsingenjör och skulle vilja se
att kulturhuset byggdes samman med en överglasad vinterträdgård.
Här skulle det aldrig vara kallare än 15 grader och finnas möjlighet
till att vistas i grönska och ljus året om, likt de Bovieror
(55+bostäder med vinterträdgård) som byggs runt om i landet och
är hett eftertraktade. Gröna miljöer är bevisat hälsofrämjande och
lockar till interaktioner människor emellan. Trädgården kunde
innehålla plats att sitta ner och ta en fika, läsa eller samtala på
samt möjlighet att bara njuta av ständigt grön växtlighet, ljus och
utsikt (över förslagsvis havet) främst under den mörkare delen av
året. Då biblioteket idag är en samlingsplats för flyktingar som
nyligen anlänt till Höganäs tror jag att en generöst tilltagen
mötesplats med behagligt klimat året om skulle främja integrationen
och locka människor, ung som gammal, ut i samvaro en ruggig dag
i februari. En väl tilltagen vinterträdgård öppen för allmänheten
skulle göra Höganäs till en attraktivare stad att bo i året om och
visa att vi ligger i framkant v ad gäller hälsofrämjande arbete för
våra invånare.

93. soltak och cafe, Bra att fråga vad? först och var först när vad
är klart

94. Viktigt att det ligger centralt för alla ! På folkparksområdet .
Tack.

95. en dialog med kommuninvånarna

96. Förenings- och festlokaler

97. x

98. fklkaldfk

99. Förutsättningen är helt fel! Kulturens ska vara spridd i hela
staden för att skapa en attraktiv stadskärna.

100. öppna förskolan

101. Rena vansinnet att bygga ett nytt kulturhus i hamnen.
Mikroklimatet under vinterhalv året är pga blåsten klart olämpligt för
lokalisering av kulturverksamhet. Man kan fråga sej varför det
finns en skog mellan Krapperups slott och havet? Jo, just för att
skapa ett drägligt mikroklimat i en annars extremt blåsig
kustlokalisering. Tag lärdom! Varför dränera kundunderlag från
befintliga stadscentra? Lägg i stället ny kulturverksamhet till
befintliga stadscentra på Nedre eller Öfvre. Om den av huggna
artären , Långgatan, öppnas upp över 111:an blåser man dessutom
liv i Öfvre utan att försämra mikroklimatet.

102. Fy fan vilken rutten enkät, biblioteket skall ej flyttas!! Kallar
ni detta medborgardialog?..SKÄMS

103. Replokaler/lokaler att hyra, för v m som vill(för bosatta i
kommunen),utan att man måste ha koppling till Eric Ruuth. Ett
kulturhus för alla, ung som gammal. Idag finns inga sådana
möjligheter någonstans i kommunen.

104. Galleri/konsthall. Öppen verkstad/atelje med bildundervisning
samt anställda konstnärer, pedagoger, café, bra kursutbud. Läge
av stor vikt. Hamnen absolut bästa läget för att nå fler än bara
kommunens innevånare. Spännande arkitektur som rimmar väl med
området och båthamnen, har bra idéer gällande hur hamn, båtar,
kran etc kan smälta samman/in med kulturhuset. Korsbefruktning.

105. Teaterscener, små som stora, studios

106. Det måste finnas ett galleri för olika typer av utställningar.

107. Konst, förf attaraftnar,diktläsning

108. De här “Fyrenfolket” får breda ut sig alltför mycket. I hamnen
borde det vara ett bra hotell,biblioteket håller lagom format för
Höganäs och kan därför bli där det är. Eric Ruuths kan byggas ut
med något riktigt modernt och fint (jfr gärna med orädda Paris när
de byggde ut Louvren med glaspyramiden). Offentliggör man en
enkät bör den finnas omedelbart när man går in på hoganas.se. Att
behöv a leta som nu begränsar givetvis svarsfrekvensen.

109. Fotostudio och festlokal att hyra.

110. scen för teater/musik

111. en lokal att kunna hyra för fester etc.

112. Att det föregås av en enkät där allmänheten får ge sina
synpunkter utan fasta förutsättningar.

113. Utrymme för tillfälliga workshops av olika slag. Både
hantverk, textil, måleri och äv en musik. T ex för gästande kända
musikprofiler som håller interaktiva “musiklektioner”. Flexibel
digital scen. Mycket scenograf i numera bygger på ljus och
animering.

114. Café, bio, föreläsningsal

115. Turistbyrå

116. Varför ska dessa tv å verksamheter slås ihop?

117. kafe

118. Studielokaler, “spontanlokaler”, är det hugget i sten att man
måste slå ihop bubbla och Rutan?

119. En scen a’la “speakers corner”, lite som cafè Amanda har idag.
Kanske äv en en större lokal som kan användas till teater men även
till konferenser och föreläsningar.

120. Föreningslokaler i olika storlekar.

121. Lokaler f ör f öreningsliv et i Höganäs.

122. Utställningar

123. En kombinerad möteslokal för föreningar med samlingslokal
med bra akustik för koncerter från erikruuth och Konferenslokal.
Föreningar skulle kunna ha sina handlingar och saker i ett förråd
och en gemensam lokal

124. Möjligheter till konferenser om kulturhuset placeras vid
hamnen

125. Restaurang, konferens möjligheter, möjlighet för föreningar att
använda lokaler

126. En större inomhusscen för event och konserter

127. Fler replokaler för egna prylar. Fler incitament för livemusik i
anslutning till Kulturhuset, det skulle vara önskvärt att kunna göra
större arrangemang med relativ t stora artister också.

128. Utställningar, interaktiv verksamhet: skapande verksamhet för
barn, keramik

129. Fritidsgård, Konsertsal, Samlingslokal.

130. ungdomsverksamhet, fritidslokaler för ungdomar

131. Större lokal som kan användas för teater och arrangemangen
som inte längre kan hålla till i Blåhallen, som Fingrar kan och Påskoch
matmässan.

132. Bio, konsertlokal

133. scen-konsertlokal – ingår kanske i kulturskolan, möjlighet till
möten, café

134. Klimatsäkert och tillgängligt Stadsarkiv

135. Klimatsäkert Stadsarkiv tillgängligt för allmänheten

136. Hörsal, café, turistbyrå, Keramikens hus

137. Stadsarkiv, som man kan besöka och få info. Turistbyrå och
bibliotek. Det ska äv en ligga centralt, gärna på den tomma tomten
som finns framför busstationen, Lidl och Stadshuset. Hamnen är
för långt och väder och vind ställer till det för vissa. Tänk på att
alla går inte ut i värsta vädret fast det är öppet överallt. Så
hamnen duger inte åt alla. Dessutom undrar jag hur ni tänkt att de
båtar som ligger uppe på v intern, v ar ska de få plats? Ställen som
turistby rå och bibliotek ska inte ligga långt bort f rån centrum,
turister letar oftast inte i en hamn efter turistbyrån, den ska ligga
nära kommunikationer och parkeringsplatser och också gärna nära
en kyrka. Landsmärken är a & o för turister. När man väl kommer
till en stad v ill man att de viktigaste ställena ligger centralt och
inte längst bort.

138. Ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 18-22

139. En teaterscen

140. Studierum eller särskilda platser med datorer och litteratur för
studerande

141. Det finns inget behov av att sammanföra bibliotek och Eric
Ruuth. Därmed saknas behov av ett kulturhus

142. Mer konst såsom tavlor, e.t.c.

143. Cafe, något för mindre barn typ lekhörna/aktivitet,
aktiviteter/experiment

144. resturang

145. –

146. teater skola för alla

147. Café, musikscen, författaraftnar, tysta rum.

148. Konserthall, akvarium- o naturum som visar bygdens skatter i
hav et samt ovan och under jorden, restaurang- och cafe där
när/härodlade produkter används, keramik-/turistshop
utställningshall dit intressanta konstnärer o fotografer får visa upp
sina alster, gärna de som ligger i tiden just här o nu men även
kända o okända skapare av olika slag. “Exprimentarium” och
“skapar-verkstad” för barn och nyfikna vuxna där man kan prova
på olika experiment och att testa på att skapa olika saker som ex
att dreja, måla, göra smycken etc. Det finns säkert massa annat
man skulle kunna fylla ett nytt kulturhus i Höganäs med!! 🙂

149. Konsertsal, utställningslokal, konferenslokaler, kafé och
restaurang, bio.

150. Scen, bio, fikaställe, utställningslokal.

151. föreningsverksamhet

152. Låt biblioteket vara kvar mitt i stan, eller bygg kulturhuset
någon annanstans än i hamnen.

153. Politiker och chefstjänstemän bör först utreda för och
nackdelar med att fixa byggnadsproblemen för Erik Ruuth
respektive Biblioteket. Åskilliga trivs på biblioteket och om det
behövs bättre lokaler kan man förbättra befintligt och bygga
glastak över bibliotekstorget. Erik Ruuth är en byggnad som kan
kompletteras med betydligt mindre kostnader än ett ny bygge.
Hushåll med v åra skattepengar och satsa dem inte i dyrt kulturhus,
v i har ju stora kulturhus och arenor inom Familjen Helsingborg, som
drar turister och som tjänar invånarna förträffligt. Börja gärna i rätt
ända den här gången så v i slipper skämmas för våra styrande. Den
här enkäten är egendomlig då den förutsätter att vi ska bygga
kulturhus, trots att inga såna beslut har tagits. Det har bara
beslutats om två utredningar, och nästa beslut borde bli en
förutsättningslös utredning där kostnader och driftskostnader för
bevarande och upprustning respektive ny bygge kan vägas mot
varandra. Enligt P Kovacs och A Ståhl utsago i HD i augusti 2014
är visionen om kulturhus just en vision och ligger i ett
tidsperspektiv på tio år. Vad som nu har påskyndat ärendet
förtjänar att förklaras. En sal för femhundra personer finns redan
att tillgå i Blå Hallen, där musikeleverna i “Oktober 43” visade att
akustiken var väldigt bra.

154. Konsert/teaterlokal, cafe, soltak med fin utsikt