Saga får landsbygdsbidrag för 2017

Saga i Höganäs får drygt 311 000 kronor i bidrag från Filminstitutet, som delar ut pengar till landsbygdsbiografer som drabbas extra hårt av den nya biomomsen på 25 procent.

Sagabiografen i Höganäs. Foto: Lasse Olsson

Sagabiografen i Höganäs. Foto: Lasse Olsson

– Det var trevligt och känns jättebra, säger Bosse Svensson när han får höra nyheten om bidraget. Men det hade varit ännu bättre om vi fått behålla momsen på sex procent.

Bosse Svensson har drivit Saga i snart 35 år och jobbat med film ännu längre. Han är orolig över att momshöjningen efter nyår framför allt kommer att drabba de smala filmerna, som han alltid försöker ha med på repertoaren.

– Den nya momsen är rena vansinnet, säger han. Vi tvingas höja biljettpriset med 20 procent och då vet jag inte om jag kan fortsätta visa lite udda filmer lika mycket som idag.

När momsen på biobiljetter höjs nästa år, fortsätter den vara sex procent på teaterbiljetter – något som Bosse Svensson inte förstår.

– Jag tycker att film är minst lika mycket kultur som teater, säger han. Varför ska vi behandlas annorlunda?

Det är just momshöjningen som är anledningen till det nya landsbygdsstödet från Filminstitutet, som inser att mindre biografer är särskilt sårbara när momsen höjs från 6 till 25 procent.

– Totalt har 95 mindre biografer beviljats stöd på omkring 12 miljoner, säger Kajsa Finn på Filminstitutet.

Bidragen motsvarar 20 procent av biografernas intäkter från biljettförsäljningen 2015 och ska användas till att höja standarden i biosalongen, öka antalet föreställningar eller utveckla marknadsföringen.

Bosse Svensson vet inte exakt vad han ska använda pengarna till, men nämner att ljudanläggningen skulle behöva bytas ut. I den här omgången fick 53 biografer dela på utvecklingsbidraget och Saga toppar listan med 311 695 kronor.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Bosse Bia vädrar morgonluft