Översiktsplanen & demokratin

Varför får vi medborgare bara välja mellan 141 sidor svårgenomtränglig text eller 32 sidor floskler och meningslösa bilder, när vi ska ta ställning till den nya översiktsplanen?

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget är nu ute för samråd, bl. a. med oss invånare. Man vill ha våra synpunkter att baka in i den slutliga planen. Planförslaget, ett dokument på 141 sidor, är ett viktigt dokument och berör många sidor av vår tillvaro. Det ställs ut på ett antal platser och visas också på kommunens hemsida.

De flesta av oss drar sig säkert för att plöja igenom ett 141 sidor långt plandokument, bilda sig en uppfattning om detta och sedan ta sig tid att skriva ner sina synpunkter. Därför har kommunen tagit fram en kortversion av planförslaget. Också denna är tillgänglig på kommunens hemsida och finns dessutom som en broschyr att hämta hos kommunen. Det låter som om man verkligen velat göra det enkelt för oss så att många synpunkter ska komma in. Och planen angår ju oss alla. Så i demokratins namn bör vi då alla ges möjlighet att sätta oss in i dess innehåll.

Men den 32-sidiga kortversionen innehåller över huvud taget inget man kan lämna synpunkter på. Strängt taget all text är tagen från kommunens visionsdokument och är bara floskler och vackra ord. 13 av 14 bildsidor saknar all koppling till planförslaget. Tre helsidor visar en man bärande på en surfingbräda, två sidor en kvinna som tittar på dig genom ett spadhandtag, en ett par som handlat bröd och vin, en några kor och en bonde, en en familj som ligger på stranden bakom en skål jordgubbar o.s.v. Bara en bild har något med planförslaget att göra!

Man kan inte mena allvar, när man ber oss invånare lämna synpunkter på detta! Då presenterar man inte förslaget till översiktsplan på detta sätt. Det måste finnas fakta eller frågor att tycka till om. Men kanske är det som med flera andra planfrågor att våra politiker inte vill ha vår inblandning. Vi ställer kanske bara till besvär, när vi utnyttjar våra demokratiska rättigheter?

De som tagit fram förslaget till ny översiktsplan har gjort ett seriöst arbete som förtjänar bättre behandling. Vi kommuninvånare förtjänar en bättre och saklig information om saker som berör oss. Skattepengar ska inte användas till meningslösa trycksaker. Men främst är detta en fråga om bristande respekt för oss invånare och för demokratin.

anders-malmsten

Anders Malmsten