Så märker du miljödomen

IMG_1024 (Copy)Jo, höganäsarna kommer att märka att Höganäsbolaget får fördubbla sin produktion. Det blir fler fartygsanlöp i industrihamnen och färre lastbilar på väg 111. Det finns risk för mer buller i hamnen och mängden utsläpp av gaser och stoft ökar. I veckan gav mark- och miljödomstolen företaget rätt att öka sin produktion av järnpulver från 350 000 ton per år till 570 000 ton.

– Vi är jättenöjda, vi har jobbat med miljöprövningen under fem år och vi fick framgång, säger miljöchefen Anders Bergman till Nättidningen Fyren.

Blir det fler jobb?

– Det är en svår fråga, men med ökad bredd ökar också behovet av maskinutrustning och service, så det finns förutsättningar generellt.

Just i hamnen vill bolaget ha möjlighet att investera 100 miljoner i nya anläggningar. Tanken är att kunna transportera den färdiga produkten järnpulver i containrar med fartyg, istället för med lastbil vilket man gör idag. Ännu har bolaget inte tagit beslut om att satsa pengarna på hamnen.

Den nya miljödomen tillåter inte att antalet lastbilstransporter ökar i paritet med tillståndet att nästan fördubbla produktionen. Idag går 300 000 ton med lastbil. Ökningen blir bara till 350 000 ton. Det bäddar för ett beslut att hamnen byggs ut och i så fall kan det innebära två fartygsanlöp per vecka och en rejält ökad aktivitet i hamnen.

Järnpulver'

Detaljer i bl a bilar tillverkas av järnpulver från Höganäs AB Foto Höganäs AB

I tillståndsprocessen befarade Höganäs miljötillsynsnämnd ökade utsläpp av försurande och övergödande ämnen och verksamheten innebär redan idag mycket stora utsläpp av växthusgaser.

Länsstyrelsen yrkade på avslag för ökad produktion, då det fanns så mycket oklarheter kring utsläpp och buller. Men efter huvudförhandling där alla argument lades fram, ger alltså domstolen bolaget rätt att väsentligt öka sin produktion, så länge de håller sig inom givna gränser för utsläpp och sköter sitt kontrollprogram.

– När det gäller växthusutsläpp ingår vi i EU:s program med handel av utsläppsrätter, säger miljöchefen Anders Bergman, som tycker att domen är ”väl balanserad” och ett kvitto på att Höganäs AB arbetar med miljön.

Domen kan överklagas fram till den 7 januari.

Vill du läsa hela domen finns den här:
http://www.hoganas.com/globalassets/media/insikt/ansokan/vaxjo-tr-m-4170-13-deldom-2015-12-16.pdf

Lasse Olsson

Lasse Olsson