Ryska posten i Viken

Viken åt vikenborna. Bevara byn från mångfald av nya boendeformer. Ett slags ”Brexit” i Vikenversion, om man så vill, präglar nu de högljudda rop som ljuder i den del av Höganäs kommun, som tvärtemot nödropen varit mer gynnad än någon annan kommundel sedan lång tid tillbaka.

Är vikenborna motståndare till mångfald?

Är vikenborna motståndare till mångfald?

En självutnämnd grupp har med hjälp av en grovt ledande pekoralfråga fått 96,6 procent av tillfrågade Vikenbor att säga nej till all bebyggelse i byn överstigande två våningar. Närmare rysk enkätmetodik kan man knappast komma.

Så talar ett särintresse som missunnar äldre och funktionsnedsatta att kunna bo med lite utsikt. Ett särintresse som inte inser betydelsen av att kunna pressa boendekostnaderna och hushålla med knappa markresurser. Vikens Kultur- och Byaförening (VKB) finns som oftast i sådana här sammanhang med i förgrunden.

Men när byinvånaren Hans Erik Andersson – på grund av en svår funktionsnedsättning – inte sedan augusti 2015 kunnat komma upp till sitt sovrum på villans andra våning och därför vill bygga en utvändig hiss för att göra sitt hus tillgängligt, men fått avslag av en tondöv byggnadsnämnd med en moderat i spetsen, då hörs inte ett pip från VKB.

Nu leker vissa populister med tanken att bilda ett missnöjesparti i Viken. Ett parti som säger sig vilja försvara befolkningen mot partipolitiska partier. Oh, heliga enfald!

Alla partier som vinner inträde i en politisk församling, är per definition partipolitiska, oavsett vad de kallar sig. Och behövs verkligen ett parti på Vikengrund? Vi har ju redan VKB som allt som oftast också får kommunen att traska patrull.

Som när man under närmast kuppartade former tillsammans med golfklubben och kommunstyrelsen och utan att höra funktionshinderföreningarna beslutade att Kullaleden längs golfbanan i Viken under överskådlig tid ska vara oframkomlig för rullstolsburna, permobiler med flera.

Så talar ett särintresse och så etableras nya irrvägar i Viken.

Bengt Silfverstrand
Ordf. i DHR Höganäsavdelning