Rösträtt – men ingen röst

Ofta reagerar jag mot våra kommunpolitikers beslut. Nästan lika ofta förundrar jag mig över att vi inte är fler som reagerar. Kanske tror man inte att man kan påverka? Kanske tror man någon annan ska ta sig an frågan? Eller att det är lönlöst att klaga? Så varför bry sig? Men var gång vi inte bryr vi oss, naggas demokratin i kanten. Demokrati förutsätter att vi engagerar oss.

Har folket förlorat sin demokratiska makt?

Vi har alla rätten att rösta. Men långt ifrån alla av våra politiker bryr sig om vad vi har att säga. De vill alla ha våra röster vid valet. Men sedan ska vi helst lämna dem ifred att sköta resten utan att vi blandar oss i. De vet ju alltid vad som är bäst för oss. Rösträtt – men ingen röst. Är det så vi vill ha det?

När vi insett hur det ligger till, borde vi istället höja våra röster och protestera mot att vi mist den makt som ordet demokrati (folkmakt) skulle stå för. Även om det kräver engagemang av oss och även om våra politiker reagerar surt. Flera gånger har jag hört, både från politiker och från folk i allmänhet, att vi som reagerar borde sluta gnälla. ”Ni får ju rösta vart fjärde år – det är ju det som är demokrati!” Men demokrati är så mycket mer.

När folk är maktlösa och känner att de inte kan påverka sin situation uppstår gnissel och motsättningar i samhällsmaskineriet. När vissa grupper gynnas på andras bekostnad, då uppstår avundsjuka och misstänksamhet. När pengarna är det enda som ger makt, då har vi förlorat det viktigaste i vårt samhälle, samhörigheten, toleransen och respekten för varandra. Och demokratin.

Men låt oss inte gnälla över och misstänkliggöra våra politiker i alla situationer där vi inte tycker som de. Ibland har de säkert rätt. Ofta vill de väl. Ibland gör de misstag som man kan överse med. Och vi behöver dem, så som vårt samhälle är uppbyggt.

Och ni politiker, sluta kalla oss för bakåtsträvare och okynnesöverklagande, så fort någon av oss vågar höja rösten. Lyssna på vad vi vill säga! Tag vara på kloka synpunkter! Tro inte att vi alla är okunniga eller dumma! Tag till er av berättigad kritik och låt den påverka era beslut! Var noga med att inte ge några invånare privilegier på andras bekostnad!

Låt oss hjälpas åt att skapa ett klimat i vår kommun, där dialog och öppen diskussion uppmuntras och blir något naturligt, där invånarnas engagemang uppskattas och demokratin vårdas. Det behövs för att skapa det trivsamma och goda samhälle vår kommun kunde vara.

Hasse Alfredsson sa: ”Vi måste tänka oss små överblickbara samhällen där själva den begränsade skalan gör det möjligt för alla att ha inflytande. I vår tid har ju utvecklingen gått åt precis motsatt håll och det är djupt odemokratiskt.” Så tillägger han: ”Jag kan inte med bästa vilja säga att jag är optimist. Förutsättningarna är inte stora, men det är ju döden att ge sig.” Han var både klok och mänsklig.

Anders Malmsten