Rent vatten kräver sprängningar på Kullaberg

20160830_125820

Här från infarten och vakten måste nya vatten- och avloppösledningar dras om Kullaberg ska få kommunal anslutning. Foto: Lasse Olsson.

Åratals problem med kranvattnet på Kullaberg kan få ett slut och nästa sommar kanske det finns kommunalt vatten och avlopp på berget. Det är vad Daniel Åberg hoppas på efter sommarens provtagningar. Han är länsstyrelsens platschef och ansvarar också för att dricksvattnet är användbart i stugor, kiosker, restauranger och tappställen.

Också denna sommaren var bekymmersam: bakterier i vattenproverna gång efter gång på olika tappställen. Men nu har det kommit positiva besked från Naturvårdsverket.

-De vill ha en långsiktig hållbar lösning, säger Daniel Åberg

Det håller tjänstemän på miljöförvaltningen med om efter att sedan 2001 ha klagat på bakterier i vattnet.

De senaste provtagningarna visar just idag att allt dricksvatten är tjänligt. Men också denna sommar har proverna på bakteriehalt periodvis visat på otjänligt på vissa platser och tjänligt med anmärkning på andra. Kranar har försetts med skyltar.

– Det har ju med våra ledningar att göra, de är gamla, en del av dem har använts i femtio år, säger Åberg.

20160830_125949-Men vi har nya hydroforer, nya UV-filter och andra filter, vi har investerat en halv miljon kronor, allt är i toppskick men ledningarna är gamla, de behöver bytas ut. Det är den enklaste lösningen, även om det är en stor kostnad bara det.

.Nu har Naturvårdsverket sagt att de är intresserad av en långsiktig lösning. Då är det aktuellt med kommunalt vatten.

-Vi siktar till att ha en lösning til nästa säsong. Vi har fått besked att de ser det som en strategisk lösning att vi tar en diskussion med Höganäs kommun för att få fram en prisbild eller en lösning. Det känns jättepostivt. Skulle det inte fungera så är plan B att vi ändå bytar ut de gamla ledningarna, säger Daniel Åberg.

20160830_125838Kommunalt vatten skulle innebära en helt ny ledningsdragning från vakten och upp till Ransgården , där man idag har borrorna en sträcka på en kilometer, Sen får man byta ytterligare tre kilometer där de gamla ledningarna går upp till fyren.

VA-chefen i Höganäs Fredrik Arthursson har ännu inte fått någon förfrågan, men han är skeptisk:

– Det är rena urberget, så vi måste ju spränga i naturskyddsområdet, det kräver tillstånd. Dessutom kostar det 5 000 kronor per meter att spränga. Men vi ska gärna räkna på det.

20160830_151156

Italienska vägen

Det kan bli så att naturvårdsverket själv måste betala.

– Stora pengar, men jag tror att man ser på det här strategiskt och långsiktigt, det är inte hållbart som det är idag, säger Daniel Åberg som tar emot en halv miljon besökare per år varav 350 000 kommer på sommaren. Det lär inte minska.

Lasse Olsson

Lasse Olsson