Rena råvaror & duktiga kockar

Ska offentlig mat bli uppskattad och respekterad krävs riktiga och rena råvaror, tillagade av engagerade och kunniga kockar som kan och vill skapa goda, näringsriktiga måltider. Då blir maten en tillgång för den enskilde individen, inte minst i ett längre hälsoperspektiv.

image1

Salladsbordet på Valhall College i Ängelholm. Foto: Ängelholms kommun

Höganäs bör i sin upphandlingspolicy ställa krav på att reglerna gällande djurskydd och läkemedelsanvändning ska vara minst på samma nivå som i Sverige (Miljöstyrningsrådets kriterier).

Om detta följs, borde mängden svenska jordbruksprodukter i kommunens egna kök öka rejält. Dessutom krävs bättre planering, goda kontakter och ett stort engagemang.

I Kävlinge ställer man till exempel krav på färskt kött som inte får vara vakuumförpackat. Då blir det per automatik relativt närproducerat. På liknande sätt kan man kräva att all fisk ska vara miljömärkt.

Om det inte redan är en realitet, borde man som en mjukstart och inkörsport kunna införa en “närodlatvecka” där såväl kött, fisk och grönsaker kommer från närområdet.

Det har varit vanligt i livsmedelsupphandlingar att premiera fullsortiment, till exempel genom att ge minuspoäng i utvärderingen om man inte kan erbjuda hela det efterfrågade sortimentet. Detta styr mot de stora grossisterna och innebär att man väljer bort de kvaliteter som andra leverantörer kan erbjuda.

Det finns för lite pengar och engagemang i offentlig mat. Det är med dålig kunskap, snålhet och ointresse som man lägger skulden på lagen om offentlig upphandling och hävdar att den – i kombination med priset – styr vilka livsmedel kommunerna ska välja.

Thomas Rödin
Politisk sekreterare MP Höganäs