Råttorna flyr Folkparken

Folkparken_hb5615.tif.hires (Copy)

Folkparkens nybygge i början av 60-talet

Medan gamla Folkparken rivs flyr råttorna byggnaden, till grannarnas förtret. Och just nu ges en ny chans att ha synpunkter på den nya planen. Här ska det bli uppemot 200 nya lägenheter i allt från enplans radhus till åttavåningars lägenhetshus. Park och träd ska bevaras, men området ska förnyas väsentligt.

Det är andra gången på ett år planen ställs ut för allmänhetens granskning, innan beslutet tas om detaljplanen. Andra gången, eftersom Folkparksföreningen har fått kraft att planera ett nytt sorts Folkets hus med restaurang och cafeteria, samlingssal för 200 personer, föreningsutrymmen och en bowlinghall med 16 banor.

Byggnaden ska ligga i ena hörnet mot Olof Palmes plats. Alldeles intill, på nuvarande parkeringen utmed Långarödssvägen, byggs öppen förskola och ”Familjens hus” med barn- och mödravårdscentral.

I övrigt byggs 26 radhus, dessutom några flerfamiljshus som blir lite högre, upp till åtta våningar och placeras längs Månstorpsvägen inne i det stora grönområdet mellan park och fotbollsplaner. Höjden kan bli 25 meter.

Tre exploatörer är med och vill bygga bostäder; JM vill bygga radhus, Riksbyggen och Höganäshem bland annat hyreshus och involverade i Folkparksbygget är Byggmästar´n i Skåne tillsammans med Höganäs Bowling.

Efter förra årets granskning av planen hörde folk av sig till kommunen. En del är rädda för ökat buller och att trafikmängderna ska öka, men stadsbyggnadskontoret hävdade i fjol att bilmängderna istället minskar i framtiden, då vi använder mer kollektivtrafik. Bullret, säger man, är redan väldigt lågt. Närboende är också bekymrade över skuggning och ökade vindstyrkor när de lite högre husen byggs, men de har inte fått gehör från samhällsbyggnadsavdelningen.

– Nu revideras planen, men det är bara små förändringar, det handlar om folkparksbyggnadens utseende och någon våningshöjd här och där, bara finslipning, säger planchef Mila Sladic till Fyren.

Själva Folkparken köptes av kommunen 2013, sedan föreningen gett upp och inte längre kunde få ekonomi på anläggningen och då kommunledningen under flera år inte såg någon anledning att hjälpa till.

Parken på 60 000 kvadratmeter innehåller 80 stora träd; tulpanträd, ambraträd, lönnar, ekar, bokar svarttallar, och buskar som mahonia, hortensia, rhododendron, syren, spirea, schersmin, forsythia, oxbär och lagerhägg. Enligt planen ska allt eller det mesta av detta behållas och lekparken ska också finnas kvar.

I flydda tider fanns här även sommarteater, dansbana, restaurang, skjutbana och spelautomater. Allt är borta, bara minnena finns kvar. Men det stundar en ny vår för den gamla parken som helt bommade igen så sent som 2013.

Vem vet, kanske blir det en ny vår också för råttorna.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Läs även: Det våras för folkparken

Fram till 30 april kan allmänheten komma med synpunkter. Här kan du se planerna: http://www.hoganas.se/sv/Invanare/Bygga-bo–miljo/Detaljplaner-och-oversiktsplaner/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/Detaljplan-for-Folkparken–Julivallen/

Här finns också bl a grannarnas synpunkter i fjol: http://www.hoganas.se/Documents/Inv%c3%a5nare/Bygga,%20bo%20och%20milj%c3%b6/Planavdelningen/Detaljplaner/Folkparken_och_Julivallen/GRANSKNINGSUTL%c3%85TANDE_granskning2.pdf