Rädsla för flyktingbarn

Kommunens försök att hjälpa nya flyktingbarn välkomnas inte av alla. Kring planerna på bostäder för 15 ensamkommande barn vid Tornlyckeskolan och Långaröd cirkulerar protestbrev och socialnämndens ordförande Peter Schölander har fått ta emot hatbrev.

På onsdagen tog socialnämnden ett snabbt beslut att gå vidare med en bostadspaviljong i Långaröd och anställa en socialsekreterare som enbart ska syssla med ensamkommande barn. Man förbereder också en ny bostadspaviljong för ytterligare 16 barn, men var den placeras är inte klart. Sverigedemokraterna sade nej till paviljongerna, men övriga partier var överens om planerna, som slutbeslutas i kommunfullmäktige.

– Behovet av bostäder växer hela tiden, vi har redan ett överbelagt boende och vi måste jobba snabbt, säger Peter Schölander (M). Barnen kommer vare sig vi vill eller ej och då är det för oss kommunpolitiker vår förbannade skyldighet att lösa detta, annars blir det fullständigt kaos i vår kommun.

– Vi kan inte säga att vi inte kan ta emot dem, för den rätten har vi inte, säger Peter Schölander.

Kommunen har informerat för dåligt och boende i närheten har inte fått vara med och påverka beslutet, framgår av en protestskrivelse som har cirkulerat och som uppmanar till demonstration utanför kommunfullmäktige.

Man tycker att kommunen sätter höganäsbarnens säkerhet på spel, då man tror att flyktingbarnen som ska bo där är farliga.

Höganäs har idag 28 platser, men har tagit på sig att placera 55 ensamkommande barn i kommunen. Idag råder storöverbeläggning och de som kommer får dela rum. För barnen får kommunen 25 miljoner av staten i bidrag, vilket är lite mer än kommunens kostnader.

Häromdagen kallades till ett föräldramöte som fyllde ett klassrum på Tornlyckeskolan.
– Jag tyckte det gick bra säger Peter Schölander. Jag har full förståelse för att det finns oro och rädsla, men när vi förklarade hur det fungerar med dygnetruntbemanning, så tror jag oron släppte hos en del, dock inte hos alla. Men det blev ingen hätsk stämning.

Höganäs har även hörsammat Trelleborgs kommuns vädjan om hjälp och i måndags flyttade 29 barn in i Brorsbackes gamla förskola. Det boendet är tänkts som ett ”väntrum”, ett tillfälligt ankomstboende medan barnen registreras av migrationsverket. Sedan blir de kommunplacerade i en annan kommun.

Idag finns boenden för ensamkommande barn i gamla och nya Lerberget och på Simontorpsgården i Höganäs. Nya platser planeras i Viken och på andra ställen. En tilltänkt plats var Höganäs hamn, men den planen är skrotad.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Läs även debattinlägget:
Öppet brev till så kallade Sverigevänner