Protester mot nya bilvägar i Viken

Nu växer protesterna mot fler bilvägar runt nya Vikenskolan. En namninsamling pågår och initiativtagarna efterlyser fokus på barn istället för bilar.

Viken 2

Nya Vikenskolan, med avlämningsplats nere till vänster, nya p-platser och Bokvägen avsmalnad och kantad med träd. Illustration: Arkitektlaget

Istället för att gynna bilismen, borde man gynna cykling och gående, säger Anette Johansson, som tillsammans med Anders Lilja dragit igång protesterna. På många håll i världen strävar man efter att minska bilismen, det är det som är framtiden.

På torsdag ska kommunfullmäktige ta ställning till bygget av en helt ny F-9-skola i Viken, som fullt utbyggd förväntas få cirka 850 elever.

Idag är alla eniga om att trafiksituationen utanför skolan, framför allt på morgnarna, ofta är både kaotisk och farlig. Detta har lett till att kommunen, i samband med nybygget, vill öppna upp fler gator för genomfart från och till skolan.

– Det kommer att bli en stor skola och den måste vara lika tillgänglig för alla, var man än bor i byn, säger Mila Sladic, plan- och bygglovschef.

Anette Johansson håller med om att alla enkelt måste kunna ta sig till skolan och att den nuvarande trafiksituationen inte är bra. Men hon tycker inte att lösningen är fler bilvägar.

– Man utgår helt från bilisterna och från att alla som vill ska kunna köra sina barn till skolan, säger hon. Men är det demokratiskt att de föräldrar som väljer att skjutsa sina barn, ska bestämma hur miljön ska se ut? Om föräldrar tog sig tid skulle de kunna gå eller cykla med barnen till skolan istället.

Efter förra årets samråd har kommunen kompletterat med både trafik- och miljökonsekvensutredning. Därefter har man justerat förslaget, som är ute på nytt samråd fram till måndagen den 23 maj.

– Många föräldrar pekade på att man ville ha en avsläppningsplats i närheten av skolan och parkeringsplatser för dem som vill följa sina barn till klassrummet, säger Carolina Eriksson, planarkitekt.

I det nya förslaget finns både en avlämningszon och nya p-platser. Dessutom föreslår man att Bokvägen görs smalare och får hastighetsdämpande bulor och svängar.

– Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om små bygator med låg hastighet och inga genomfartsleder, säger Carolina Eriksson.

Bokvägen i ny tappning. Illustration: Arkitektlaget

Bokvägen i ny tappning. Illustration: Arkitektlaget

Men Anette Johansson förstår inte varför man alls ska skapa nya genomfarter för bilar, när det redan finns fungerande cykel- och gångvägar genom området.

– För mig är det självklart att nya bilvägar inte kommer att minska biltrafiken, utan tvärtom öka den, säger hon. Rusta istället upp cykelvägarna, placera ut fler gatlyktor och gör gärna bättre avlämningsplatser runt skolan.

Inget av de tre villaområdena i östra Viken är sinsemellan hopkopplade med bilvägar. De vägar som nu planeras skulle koppla ihop Vikens Ry med Norra Hage-området runt skolan och även ge mataffären UP-Hallen en ny tillfart.

– Att dela på gående, cyklister och bilar främjar ingen och vi jobbar hela tiden och överallt med att öppna upp och koppla ihop områden, säger Mila Sladic. En blandad väg där även bilar kan köra är dessutom tryggare än en mörk cykelväg.

– Om det är bilvägar man vill ha överallt och mellan alla områden, kunde man ju lika gärna fundera på att öppna för biltrafik mellan Svanebäck och Norra Hage, säger Anette Johansson.

Där de nya vägsträckningarna planeras finns idag ett bilfritt grönområde. Anette Johansson förstår varför man vill skapa fler möjligheter att komma fram till skolan med bil, men tycker inte att det ska ske på bekostnad av grönytorna.

– Vi behöver inga nya bilvägar genom bostadsområdet och biltrafik är överhuvudtaget inte det som ska gynnas i framtiden. Satsa på barnen istället och utveckla grönområdena bättre.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri