Protester mot bilväg förbi Sporthallen

Åtta av de största idrottsklubbarna i Höganäs Sportcenter protesterar mot en ny bilväg mellan Lagårdsvägen i Östra Lerberget och Lexikonvägen, som föreslås i planförslaget för sydöstra Höganäs.

Idag slutar Friluftsvägen vid parkeringsplatsen och bara cykel- och gångtrafikanter kan ta sig hela vägen fram till Sportcentret.

Idag får bilarna bara köra till parkeringsplatsen, sista biten mot Sporthallen är reserverad för cyklister och gående.

– Hela tanken är huvudlös, säger Walle Danewid, ordförande i Höganäs BK. Det blir farligt för alla barn och unga som rör sig i området och dessutom finns inget behov av en ny genomfart.

Planavdelningens förslag innebär att det ska byggas en ny bilväg öster om Sporthallen, som ska knyta ihop Östra Lerberget med Pålstorp, där bland annat Ica Kvantum ligger. I en skrivelse till kommunstyrelsen menar de åtta idrottsföreningarna att det går minst lika bra att köra ut på 111:an, när man ska ta sig från Östra Lerberget till ICA.

Planavdelningen vill göra en ny genomfart från Östra Lerberget, förbi Sportcentret och fram till Lexikonvägen vid Ica Kvantum.

Planavdelningen vill göra en ny genomfart från Östra Lerberget, förbi Sportcentret och fram till Lexikonvägen.

– Jag bor själv i Östra Lerberget och en klar majoritet vill inte ha den här vägen, säger Walle Danewid. Jag har inget emot bilar, men de hör inte hemma i ett område där så många ungdomar rör sig varje dag.

Idag kan man ta sig till Sporthallen från två håll – dels från Lagådsvägen i Östra Lerberget till en parkeringsplats söder om byggnaden, dels från Lexikonvägen fram till huvudentrén. Däremot kan man inte köra igenom från ena sidan till den andra.

– I detaljplanen slår man fast att man inte vill ha några återvändsgator i området, säger Ola Sandberg, ordförande för Höganäs Golfklubb. Hur kan det vara förutsättningen för en ny plan? Vi förstår inte alls hur de tänker.

Planavdelningens argument för genomfarten i Lerberget är i stort sett desamma som i planen för den nya Vikenskolan. Där har förslaget om nya genomfartsvägar mellan Vikens Ry och Norra Hage lett till omfattande protester. I båda förslagen skriver planavdelningen att en bättre genomsilning av trafiken skapar större rörelsefrihet och mindre barriärverkan.

Enligt planförslaget ska Friluftsvägen binda ihop Östra Lerberget med Pålstorp.

Enligt planförslaget ska Friluftsvägen öppnas för biltrafik hela vägen mellan Östra Lerberget och Pålstorp.

– Här har man lagt många miljoner på att bygga en fantastisk sportanläggning som används av 500 000 barn, unga och vuxna varje år, säger Ola Sandberg. Och nu vill man skapa en barriär genom området med en ny bilväg. Det är inte modern stadsplanering.

Walle Danewid har viss förståelse för att flexlinjens bussar skulle kunna köra genom området, men då på en speciell bussgata. Men han förstår inte varför vägen i så fall ska dras öster om byggnaderna.

– Jag är för att man låter bussen köra väster om Sporthallen och stanna vid huvudentrén, säger han. Den kommer sällan, syns tydligt och kör sakta. Men för övrigt tycker jag att vi ska uppmuntra ökat cyklande, istället för att bygga nya bilvägar i ett område med så mycket barn och unga.

Även kultur- och fritidsförvaltningen ifrågasätter behovet av en ny genomfartsled och kommunledningskontoret anser att gatan kan utgöra en fara för gång- och cykeltrafikanter på väg till Sporthallen. Dessutom påpekar man att det är kostsamt att anlägga en ny bilväg. Det ändrade planförslaget ställdes ut för granskning fram till den 8 juni.

De åtta idrottsklubbarna som står bakom skrivelsen till kommunstyrelsen är Höganäs Golfklubb, Höganäs Bollklubb, Kullabygdens DFF, Höganäs Friidrott, Höganäs Simsällskap, Kullabygdens Tennis, Höganäs Bouleklubb och HGF.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Protester mot nya bilvägar i Viken