Projektgrupp: ”Riv och bygg nytt”

Vikenskolan skiss

Så här kan en nybyggd Vikenskola komma att se ut, där den gamla ligger idag. Bild: Arkitektlaget

– Det bästa är att riva Vikenskolan och bygga en ny skola för 800 elever, säger den projektgrupp som har utrett frågan inför politikernas kommande beslut.

– Kostnaden har vi inte utrett ännu, jag vill inte ens lämna nån gissning, men det här är ett av kommunens största projekt, säger Margareta Engkvist Björkenhall, teknik- och fastighetschef. I bästa fall är bygget klart efter 2020.

Utredningen är inte helt klar, det finns detaljer kvar, men idag har man en skiss som så småningom ska upp i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, för att sedan slutligen beslutas i kommunfullmäktige i maj.

Varför inte ombyggnad?

– Gamla skolan är byggd 1976 och är inte anpassad för den pedagogiska verksamhet skolor har idag. Skolan har dessutom många tekniska brister i till exempel ventilationen och enligt våra konsulter skulle det bli dyrare att lappa och laga och bygga på, säger Margareta Engkvist Björkenhall. Nu är det ju dagens byggnormer som gäller.

Högstadiedelen är ganska nybyggd och ska behållas, likaså idrottshallen. I övrigt rivs allt, enligt förslaget.

Efter beslut kommer ett omfattande arbete med anbud på bygget.

Text: Lasse Olsson