Prisbelönt arkitektur

160504_165811

Kvarteren Balder och Oden som får pris för sin arkitektur. Foto: Lasse Olsson

Det blev arkitekterna bakom tillbyggnaden av Vikens Kyrka och stadskvarteren Oden och Balder vid Sundstorget i Höganäs som kammade hem senaste arkitektpriset i Höganäs.

Vikens kyrka med arkitekten Erik Wikerstål fick pris i klassen tillbyggnader. Och juryns motivering löd:

– Byggnadens omsorgsfulla bearbetning har resulterat i en välstuderad yttre och inre gestaltning med många arkitektoniska mervärden. Invändigt ger den genomtänkta ljusföringen, medvetna utblickar och intressanta detaljering starka arkitektoniska upplevelser. Utvändigt bildar tillbyggnaden tillsammans med befintlig byggnad en välbalanserad helhet med god förankring till platsen.

IMG_1446

Arkitekt Erik Wikerstål framför tillbyggnaden av Vikens kyrka. Foto: Olle Bogren ur boken om familjen Peterssons fond.

Erik Wikerstål berättar att tillbyggnaden av Vikens kyrka har diskuterats sedan mitten av 1800-talet, men nu äntligen har den kommit till stånd. Genom att vrida och vända på en pappskiva kom man slutligen fram till en helt kvadratisk tillbyggnad med ena spetsen diagonalt placerad vinkelrätt mot kyrkans långhus. Tillbyggnaden är ett välsignat rum, vilket innebär att det kan användas till mindre dop, vigslar och begravningar. Väggarna är av fabriksgjuten vitbetong och yttertaket täcks av träspån som liknar kyrkans tornspira. Med  tillbyggnaden kom också en länge efterlängtad toalett.

Kvarteren Oden & Balder vann nybyggnadspriset.

– Byggnaderna har en viss stramhet och tydlig stadsmässighet som skapar stadga och lugn i stadsrummet. De uppbrutna volymerna och den varierade fasadgestaltningen har utformats på ett inlevelsefullt sätt och är väl anpassade till stadens skala samtidigt som de tillför något nytt, enligt juryn.

Jarmo Nieminen från kommunen beskrev byggprocessen, som tagit åtta år. Sex förslag kom in till arkitekttävlingen och så småningom fick man igenom en planändring för området. Arne Jönsson från AB Höganäshem berättade hur man jobbat med byggnaderna så att de skulle bli omväxlande i varierande höjd och ytbeklädnad. Med danskt tegel i olika färger ville man skapa spännande fasader med lång livslängd. Väggbeklädnaden mot gårdarna är enklare med varierade gröna toner mot vita delar.

IMG_1437

På en av de orangemålade bänkarna på gården till Oden & Balder sitter Arne Jönsson, Arkitektlaget, Jarmo Nieminen, vd Höganäshem, Jessika Billermark, NCC, Christer Dahlén, Byggmästren i Skåne och Johan Eriksson, NCC, stående. Foto: Chris Bergendorff

Det är en blandning av boendeformer: 38 hyreslägenheter, 41 äganderätter och 31 bostadsrätter, samt några affärslokaler. Byggherrar var ursprungligen NCC Boende AB och AB Höganäshem, men efter halva bygget var avklarat hoppade NCC av och Byggmästarn i Skåne AB klev in i stället.

Det var vid ett möte i Stadshuset på onsdagen som Stadsarkitekten Sverker Tingdal presenterade vilka som vunnit kommunens arkitektpris 2016, ett pris som utdelas vart tredje år. Juryn har bestått av både politiker och tjänstemän: Péter Kovács, Gustav Wingård, Ulf Molin, Anneli Sjöborg, Sverker Tingdal, Torsten Rosin, Mila Sladic och Sandra Edling. Vid en ceremoni i samband med utställningen Vision 2016 kommer de prisbelönta byggnaderna föräras en plakett att sätta upp på fasaden.

Chris Bergendorff

Chris Bergendorff