Prioriteringar – vad är det?

Min uppfattning är att göra det som är viktigare, före det som är mindre viktigt. Häromdagen läste jag att kommunen skulle ta kontakt med Trafikverket om väg 111 norr ut från Höganäs. Det låter ju ambitiöst, men frågeställningen kring väg 111 norr om Höganäs är ju ingen nyhet och det gäller att ligga på. Droppen som urholkar stenen är det som gäller.

Det har varit ett bekymmer så länge jag minns och nu ska man ta kontakt med Trafikverket igen. Grattis.

Nu hör det till saken att det mesta går ganska långsamt i den här kommunen. De som vet, säger att de personella resurserna är för små och för säkerhets skull slår man ihop ytterligare enheter (plan- och bygglovsavdelningen) och sparar ytterligare tjänster.

Nu skulle vi emellertid prata om prioriteringar. Prioriteringssystemet i Höganäs kommun bygger på modellen att det är bra att vi inte hinner med det vi ska, för då får vi överskott i budgeten. Det är en fantastisk modell, som någon borde diskutera internt också och inte bara stå vid sidan och säga: Det blir nog bra eller så farligt är det inte. Det blir inte bra och det är farligt.

Det finns många exempel – Vikenskolan som egentligen varit på gång i snart 10 år, utan att det har hänt särskilt mycket. Så sent som för ett år sedan skulle den dessutom ligga på ett annat ställe. Så det går både fort och långsamt.

Rätt prioritering hade varit att ge sig på Höganäsvägen genom Viken istället för gång- och cykelvägen utmed stranden. Så snart den övergripande överenskommelsen med Trafikverket om nya 111:an var klar, det vill säga omkring 2007, kunde man börja göra om Höganäsvägen till en bygata, som bygger ihop de två sidorna av Viken till ett Viken. Planeringen kunde ha startat för många år sedan.

Sedan hör det också till saken att pengar till en ny bygata, det vill säga Höganäsvägen, fanns, enligt säker källa, i budgeten för 2014, men vad har hänt? I princip ingenting.

För mig är det ofattbart att prioritera en väg på stranden för många hundratusen kronor, istället för att prioritera Höganäsvägen. Nu talar man om att arbetet ska vara klart 2017 och en del 2016. Ibland tar det som borde prioriteras, närmare tio år.

Det måste finnas en grundtanke med budgetarbete och handlingsplaner – nämligen att göra det man ska i rätt tid – och det är politikernas skyldighet att ha den kollen. Ganska enkelt – hur ligger vi till med projekten som ska vara klara då och då och följer man inte tidsplanen får man vidta åtgärder. Det gäller i alla normala organisationer, men kommuner kanske har andra spelregler?!

För mig far en tanke genom huvudet. Man har kanske inte kapaciteten att klara den viktiga överblicken eller så luras man. Hemska tanke. Nu är det förstås lätt att sitta på läktaren och titta på, men fundera lite det skadar inte. Jag tänker också på kulturhuset.

Kjell Cronert

Kjell Cronert