Potatis, en knölföda

Potat

Nya potatis på sommaren – ljuvligt!

Basvaran är potatis. Vi kan välja ris, pasta eller veteklipp. Men basvaran är potatis. Varje dag, varje familj, året runt. Litteraturen om denna basvara?? På antikvariat.net hittar jag bara 74 titlar på svenska. Kanhända resten av världen är mer hänryckt över knölen, det har jag inte kollat.

Men i det här landet har det skrivits en och annan bok under 250 år om denna knölföda. 1917 gav t ex Bonniers ut häftet “62 sätt att baka bröd och kakor av potatis ävensom andra brödsorter jämte diverse rätter av potatis”.

Det påstås i en relativt nyutgiven potatisbok av Stefan Olsson att hobbyodlingen är en tredjedel av all potatisodling i Sverige och att vi därmed odlar potatis på omkring hundra miljoner kvadratmeter Boken heter “Potatis – mycket mer än Bintje”.

Vårt sätt att se på potatis är ju att det är en maträtt. Ytterst lite har skrivits om det slit som ligger bakom potatisens tillkomst. Mitt eget minne är framstupa på knä på en skånsk åker, med korg vid sidan, sakta framåt längs en rad som just frilagts av nån maskin, varmt, flugor, törstig, får man inte gå hem snart… Sommarjobb när jag var i nedre tonåren i Lerberget. En krona i timman.

Ännu värre slit återges i boken “På statarnas tid” av Sven Jerstedt 1973.

Men vill man söka riktigt historiskt i potatisknölens utveckling så finns det att köpa eller låna ”Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk”, af kongl. maj:ts och riksens Commerce collegio utgifwen och til trycket befordrad år 1749, där potatis bland annat föreslås kokt, stekt eller i brödbakning.

Vill man sen fördjupa sig ytterligare kan jag plocka fram 1700-talets kokboksskrivare Caroline Weltzins ”Anwisning til potäters mångfaldiga begagnande såsom till mjöl, gryn, bröd, bränwin, puder, stärkelse, surdeg, ost, smör, twål, ljus, och en mängd af mera och mindre tarfliga rätter; äfwen til gödning för boskap”. Sthlm, H. A. Nordström, 1802. Idag finns boken att köpa för sådär 4 000 kronor.

Själv har jag haft förmånen att besöka en entusiastisk före detta bonde söder om Helsingborg som kvadratmetervis odlade över trehundra sorters potatis, och dessutom kunde alla sorterna i huvudet. Och som levande berättade hur han fick leverera sparrispotatis till Sofiero när Gustav VI Adolf var på sommarbesök. Gamle kungens favoritknöl.

Se här vad jag hittade i antikvariatet:

PotatisbokROSENBERG, JOH. Potatis ännu i 1000 år! Eller några korta afhandlingar om potatis: 1) Om ett uppfunnet skyddsmedel mot 1845 års potatissjukdom för kommande tider; 2) Om potatis fröodling i dess widsträcktare bemärkelse; 3) Om ett nytt sätt att omplantera tidigt utsatt potatis, att den gifwer twå grödor, m.m. Malmö, J. Cronquist, 1846. Den kan man få för 1 100 kronor hos Mats Rehnströms antikvariat i Stockholm.

Däremot finns det väl inte så mycket skrivet om potatisens omvandling till mäsk och sedan brännvin.

Jo, ett par böcker: B Thorbjörnssons ”Tillverkning av Brännvin av potatis och säd”. Utgiven av Sveriges Bränneriidkareförening i Kristianstad 1929. Kostar 840  spänn, men det är ju mera en skrift för redan inbjudna.

Nää, ska det bli spännande ska man nog leta upp boken “En skåning på jakt efter potatis i Sydamerika” utgiven av Skånegillet i Stockholm. Ett 75-sidigt häfte av Carl Hammarlund utgivet 1935. Kan fås för 85 kronor på antikvariatet Marum på Björkö.

Besprutad potatis finns det gott om. Men vem minns Regulex? Från 1950 finns det ett reklamtryck kvar med texten ”Bra potatis förblir bra behandlad med Regulex”. Kanske tur att man inte sprutar Regulex längre, vad vet jag?

Böckerna hittade jag på www.antikvariat.net/

Lasse Olsson

Lasse Olsson