Positiv utveckling kräver dialog

Förutsättningarna för långsiktig framgång bygger på att de som styr lyssnar och förstår. Eftersom vem som helst utan varken utbildning eller bred samhällserfarenhet, kan bli politiker, blir dialogen med människor extra viktig för att demokratin ska fungera.

I politiken har vi så kallad representativ demokrati, vilket i princip innebär att man röstar på ett parti även om valsedeln skapas genom internval i den politiska föreningen. Vilket i sin tur innebär att ”in the end of the day” är det den interna valberedningen som bestämmer hur posterna ska fördelas.

På många sätt är det olyckligt att de politiska värderingarna, som ibland är mycket dåligt förankrade, blir verklighet.

För att ta tillvara människornas åsikter på ett professionellt sätt startades Vikens Framtid. Genom klassiska undersökningsmodeller fångade vi upp vad både den unga och den äldre generationen ville när det gällde Vikens utveckling.

Det stora projektet blev arbetet med att stoppa projektet med nio sexvåningshus, som inte låg i linje med vad en majoritet av Vikenborna ville. Vi skrev en omfattande rapport, som visade att hela projektet var dåligt förberett hos i stort alla myndigheter och att föreningsliv och många politiska föreningar tyckte att projektet var fel.

Idag finns en positiv dialog med kommunen när det gäller Vikens centrum, ”potatisåkern”, hamnen och Höganäsvägen.

Även processen med Rädda Höganäs Hamn handlade mycket om demokrati på gräsrotsnivå. Som en följd av det engagemanget startades förra vintern demokrati- och dialogföreningen Fyren, parallellt med Nättidningen Fyren.

Det första projektet för föreningen blev en kartläggning av alla frågeställningar kring beslutet att bygga ett kulturhus i Höganäs hamn. Vi var dryga 50 personer som arbetade med detta. Under sommaren fick så en oberoende konsult uppdraget att titta på konsekvenserna för handeln och citykärnan. Utredningen gav klara besked – det var olämpligt med ett kulturhus i hamnen.

Nättidningen Fyren utgör ett komplement till Lokaltidningen Höganäs, Hallå och Helsingborgs Dagblad och belyser frågeställningar, som ur demokrati- och dialogsynpunkt borde synas lite extra.

Det som driver mig – och samtidigt gör mig orolig – är att så många människor inte bryr sig eller tar matchen. Alltför många säger: ”Så farligt är det väl inte” eller ”Det ordnar sig säkert”.

En livsfarlig inställning som utnyttjas både inom samhällets politik och kyrkopolitiken. För ingenting ordnar sig av sig själv och då kan det bli farligt.

Kjell Cronert

Kjell Cronert