Populär simträning bara för kvinnor

Simträning för enbart flickor och kvinnor har startats i Sporthallen i Höganäs. Initiativet kommer från Bra Flyts Pernilla Ahlström, som under flera år haft kurser i allt från babysim till vattengympa för pensionärer.

Pernilla Ahlström i full färd med att ta emot betalningen från alla kvinnor och barn som ville komma in i simhallen för tre timmars intensivträning.

Pernilla Ahlström i full färd med att ta emot betalning för tre timmars intensiv simträning.

– Det är viktigt att så många som möjligt lär sig simma före sommaren, när många vill vara vid Kvickbadet och för de flesta nyanlända kvinnor är det en förutsättning att inga män är närvarande i simhallen, säger hon.

Pernilla Alström har sedan tidigare simundervisning för 135 kvinnor i Ramlösa och har förstått att behovet simträning bara för kvinnor är stort. Därför beslöt hon att starta även i Höganäs och hyr simhallen efter ordinarie stängningstid.

Kön var lång för att och komma in till Bra Flyts söndagssimning.

Kön var lång för att komma in till Bra Flyts söndagssimning.

På premiären kom 63 vuxna och 95 barn och till sin hjälp hade Pernilla Ahlström flera kvinnliga simlärare, som alla är utbildade av Svenska Livräddningssällskapet. Dessutom talar de, förutom svenska, även flera av deltagarnas egna språk. Sammanlagt blir det ytterligare tre tillfällen för kvinnlig simträning under våren.

– Männen och killarna kan ju simma varje dag, så det blir inte sämre för dem, säger Pernilla Alström.

Glädjen bland deltagarna är stor. Många kvinnor och barn som aldrig tidigare badat plaskar runt, skrattar och lär sig de första grunderna i hur man klarar sig i vatten. Flera tjejer kommer från skolor i Helsingborg och simmar för att få intyg på simkunnighet till sina idrottslärare.

– Utan Pernillas initiativ hade vi aldrig kommit hit och fått chansen att uppleva hur fin simhallen är, säger en strålande glad mamma med två barn i bassängen.

Chris Bergendorff

Chris Bergendorff