Politikernas svar om träflisen

Den träflis som lagts ut på stigarna på Ärtan & Bönan är långt mycket bättre för tillgängligheten än tidigare leriga stigar. Träflisen kommer efter ett tag att stabiliseras som underlag och vid kommande underhåll av stigarna kommer det att ske i samråd med handikappombudet. Ärtan & Bönan är detaljplanelagd, men området omfattas inte av reglering … Fortsätt läsa Politikernas svar om träflisen