Politikerna har inte kunskapen

Det bli allt tydligare att de ledande politikerna antingen fullständigt saknar den kunskap som behövs för att göra rätt inom områden, som ligger lite utanför skola och omsorg. Kanske beror det på att man till och med gått så långt att man inte har någon kultur- och fritidsnämnd för att någon bestämt att den inte behövs.

Vid det öppna mötet om ett kulturhus, arrangerat av föreningen Fyren, ställdes alla de relevanta frågorna som man borde ha svar på, innan man kan dra slutsatsen att Höganäs hamn är den enda platsen för det nya huset.

Det finns undersökningsmodeller, som alla kloka använder och som kommunen också borde använda, men jag är rädd för att de inte har kunskapen eller så är det så allvarligt att man inte vill veta.

Några av huvudfrågorna är: Är det bra att blanda ihop bibliotek och musikskola? Hur påverkas handeln och besöksnäringen i centralorten av den aktuella idén om placering? Vad anser de lokala experterna på kultur som Höganäs Museum, Krapperup och Keramiskt Center om innehåll och placering av ett nytt kulturhus?

Redan innan kommunfullmäktige – på felaktiga premisser – placerade Keramiskt Center på outletområdet, visste man att det skulle bli en flopp, vilket tydligt visades genom att hela styrelsen i protest slängde in handduken. Och nu funderar man på att flytta Keramiskt Center. Jaså, minsann.

På mötet som föreningen Fyren arrangerade, diskuterades även de ekonomiska förutsättningarna och hur svårt det är att få rimlig ekonomi i den här typen av projekt.

Kanske hade det varit bättre att hitta en helhetslösning inom nordvästra Skåne. Upptagningsområdet har ungefär 400 000 människor, vilket faktiskt inte är så mycket i ett större perspektiv. För Dunkers kulturhus har det nästan tagit femton år att få ekonomin i balans, trots att man fått en donation på 300 miljoner. Nu vet vi att inte ens detta är sant. Utställningsdelen går dåligt och musikskolan fungerar inte, kunde vi läsa i tidningen häromdagen.

Fumligt ställd fråga till kommuninvånarna, avsaknad av en riktig strategi, obefintlig kunskap om de metoder som finns för att få veta vad invånarna anser och alldeles för mycket tyckande från makthavarna – alltihop leder inte enbart till politikerförakt, utan till en katastrof, som vi inte har råd med i den här kommunen. Man blir orolig för mindre.

Kjell Cronert

Kjell Cronert