Politikerbojkott

DHR Höganäsavdelning inbjöd kommunens ledande politiker till att den 11 april tillsammans med rullstolsburna, rullatoranvändare med flera testa framkomligheten på de med grov träflis belagda gångstigarna i strövområdet Ärtan o Bönan. Endast en av elva ledamöter, Lennart Nilsson (S), ställde upp. Ingen av de övriga tio hörde ens av sig.

Flis, stenmjöl eller lera? Underlaget skapar motsättningar på Ärtan & Bönan. Foto: Fredrik Göransson

I juni i fjol gjordes ett tidigare för alla helt tillgängligt område plötsligt otillgängligt för en stor grupp personer med rörelsehinder. Misstaget erkändes först av både ansvarig tjänstepersonal och kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M), som lovade rättelse utan dröjsmål. Under tio månader har frågan sedan stötts och blötts i kommunala funktionshinderrådet (KFR), där rådets ordförande, tillika kommunstyrelsens vice ordförande, Ulf Molin (C) hävdat att det visst går att ta sig fram.

Med ny test och hjälp av bland andra personliga assistenter till rullstolsburna visade sig detta vara omöjligt.

Samtliga 16 funktionshinderföreningar står bakom kravet att den grova träflisen ska ersättas med stenmjöl, inte bara på stigen fram till grillplatsen, som inte är ett primärt mål för funktionsnedsatta, utan på hela gångsträckan.

DHR Höganäsavdelnings styrelse protesterar mot kommunstyrelsens upprörande nonchalans att bojkotta ett möte med funktionsnedsatta. Vi konstaterar samtidigt att den begränsade framkomligheten för en stor grupp kommuninvånare är ett klart brott mot kommunens egen ”Plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.”

En ny möjlighet kommer nu att erbjudas ”förhindrade” kommunstyrelseledamöter att enskilt eller i grupp träffa rullstolsburna för gemensam promenad på Ärtan o Bönan.

Upplysningsvis kan nämnas att DHR Höganäsavdelning på sitt senaste styrelsemöte samtidigt beslutade om att ur vår arvsfond bidra med ytterligare 15 000 kronor till Snäckans korttidstillsyn för sommaraktiviteter för LSS-ungdomar. Hittills i år har vi delat ut 20 000 till Snäckan och 26 500 kronor till särskolan vid kommunens Tornlyckenhet för diverse aktiviteter.

Styrelsen för DHR Höganäsavdelning
Bengt Silfverstrand, Leif Andersson, Yvonne Rollmark, Jan Nilsson, Ingegärd Ahlman, Ricky Christell, Linda Palm & Alf Wallin (revisor)

Läs även:

Politikernas svar om träflisen

Politiker flyr verkligheten