Politiker flyr verkligheten

Vår begäran att ta bort den grova träflis som stänger ute stora grupper kommuninvånare från tillgänglighet till det uppskattade naturområdet Ärtan & Bönan ställdes till samtliga politiker i kommunstyrelse och byggnadsnämnd, men enligt uppgift har vår skrivelse inte varit uppe till behandling och beslut där. Gustav Wingårdh och Ulf Molin talar därför för sig själva och flyr verkligheten.

Flis, stenmjöl eller lera? Vilket underlag är bäst för flest? Foto: Fredrik Göransson

För det första kunde stenmjöl, som andra kommuner använder mot leriga stigar, lagts ut på Ärtan & Bönan, i stället för grov träflis.

För det andra är både Plan- och bygglagens 8 kap. 12§ och Boverkets föreskrifter BFS 2011:5 ALM 2 tillämpliga i sammanhanget.

Sist men inte minst deklarerar kommunen i sin egen ”Plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning” att ”det är den omgivande miljön som gör en person funktionshindrad. Till följd av detta är det således den omgivande miljön som skall anpassas efter individernas behov och inte tvärtom. Till den omgivande miljön räknas fysiska och kommunikativa hinder samt omgivningens bemötande”.

Bengt Silfverstrand
DHR
Leif Andersson
RTP
Alf Wallin
Strokeföreningen Öresund
Karin Törnström
Jurist Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg