Policy för takkupor upphävs

Byggnadsnämnden upphäver sin egen policy för takkupor, som antogs i februari 2013. Nu ska det göras en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Inte givet att få en stor takkupa godkänd längre. Foto: Anders Nisses

Inte givet att få en stor takkupa godkänd längre. Foto: Anders Nisses

För tre år sedan bestämde byggnadsnämnden att takkupor upp till en tredjedel av takets längd räknades som en liten avvikelse från detaljplanen. Det innebar att det blev fritt fram för många och stora takkupor runt om i Kullabygden.

Nu säger byggnadsnämnden att man inte kan göra sådana generaliseringar och menar att rättspraxis har förändrats.

En takkupas storlek och utformning ska från och med nu bedömas i varje enskilt fall. Först efter en sådan individuell bedömning kan det avgöras om takkupan kan betraktas som en liten avvikelse från detaljplanen, och därmed få bygglov.

Kerstin Schultz