Planer på bostäder i Nyhamn och Mölle

Två nya bostadsområden planeras i Kullabygden – ett strax söder om Nyhamnsläge och ett bredvid stationshuset i Mölle. Sammanlagt kan det bli ett 80-tal bostäder.

Mer än 40 nya lägenheter kan bli verklighet mellan Nyhamnsläge och Tallbacken.

Mer än 40 nya lägenheter kan bli verklighet mellan Nyhamnsläge och Tallbacken.

Utanför Nyhamnsläge är det en stor tomt som länge stått oanvänd, sedan en handelsträdgård slog igen för flera år sedan. Diskussioner om ny exploatering har förts ett flertal gånger, men alltid stupat på osäkerheten kring hur en eventuell framtida dragning av 111:an ska se ut.

– Nu har vi satt ner foten och i den nya översiktsplanen har vi ritat in den nya dragningen, säger kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács.

Dragningen av väg 111 öster om Strandbaden har diskuteras under flera år.

Dragningen av väg 111 öster om Strandbaden har diskuteras flera år.

Om vägen blir av, ska den dras öster om den aktuella tomten och därför vill kommunstyrelsen att man nu sätter igång ett planarbete, för att möjliggöra 40-50 nya lägenheter.

– Befolkningsutvecklingen står och stampar i Nyhamnsläge och det behövs fler bostäder, säger Péter Kovács.

I Mölle handlar det om elva rad- eller kedjehus med lägenheter, som eventuellt ska byggas på gräsplanen mellan det gamla stationshuset och bostadsrätterna i Vita byn. Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med företaget Haaks Stenhus i Ängelholm, som får två år på sig att komma fram med förslag på ny bebyggelse.

Skissen som Haaks Stenhus AB tagit fram på nya bostäder i Mölle.

Skissen som Haaks Stenhus AB tagit fram på nya bostäder i Mölle.

Hösten 2014 utlyste kommunen en markanvisningstävling, men fick inte in några förslag som man kunde gå vidare med. Efter ytterligare kontakter visade Haaks Stenhus AB intresse och får nu ensamrätt på exploateringen.

– Vi gjorde en plan för det här området för tio år sedan, men det blev inget, säger Péter Kovács. Nu måste vi göra om planen och Haaks Stenhus har tagit fram en skiss som vi tycker är intressant.

De nya bostäderna ska vara anpassade för funktionshindrade och ha minst ett sovrum och badrum på nedre plan, om det blir tal om annat än enplanshus.

– I Vita byn har vi fått anpassa flera lägenheter i efterhand och den här gången vill vi se till att det görs från början, säger Péter Kovács.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri