Pilotprojekt utan delade turer

En grupp undersköterskor, som arbetar i hemvården på område Väster, har deltagit i ett pilotprojekt för att arbeta fram ett schema utan delade turer.

Ett elvatimmarspass med hål i mitten.

Ett elvatimmarspass med hål i mitten.

– All personal upplever att arbetssituationen blir bättre när man tar bort de delade turerna, säger Jana Zborwska, vikarierande enhetschef.

Enhetscheferna Carina Hajzeri och Eva Jönsson träffar Jana Zborwska och My Håkansson, vikarierande enhetschef, för att gå igenom det schemaförslag som personalen kommit fram till. Alla fyra berättar om engagemanget och intresset för projektet, som finansieras med vikariepengar.

– Inom hemtjänsten har vi ofta långa kvällspass till klockan tio, som följs av tidiga morgonpass som börjar redan sju, vilket gör att få orkar arbeta heltid. Vi ser också att arbetets tyngd påverkar äldre personal och sjukskrivningarna ökar, berättar Eva Jönsson.

Pilotprojektet ingår i den utredning av äldrevården, som initierats av socialnämndens ordförande Peter Schölander. Uppdraget är att minska eller helt ta bort delade turer på Hemvården Väster, samt öka delaktigheten hos medarbetarna.

My Håkansson och Jana Zborwska.

My Håkansson och Jana Zborwska.

– Det är svårt att få till ett schema som passar både brukarna och personalens behov av rimliga arbetsförhållanden, säger Jana Zborwska och My Håkansson.

På område Väster bor omkring nittio brukare, vars behov är störst morgon och kväll, samt helger. Dagtid vill många klara sig själv, även om behoven även då ökar i takt med den politiska ambitionen att äldre ska bo kvar hemma. Arbetet inom hemvården är föränderligt och insatserna kräver mer tid, allteftersom behovet av mer avancerad sjukvård hos brukarna ökar.

– Personalen klagar över de långa kvällspassen, men frågan om kvällspatruller – som finns i många kommuner – har inte tagits med i pilotprojektet, säger Carina Hazeri. Matdistribution och inköp där brukaren inte är med är däremot arbetsuppgifter som man tittar på, för att se om inte andra kan utföra dem.

Undersköterskornas önskemål har varit att få tre dagars sammanhängande ledighet, inte morgonpass efter sent kvällspass och färre helger. Men det har inte lyckats helt. I det förslag som har arbetats fram finns tjänstgöring varannan helg kvar och ibland även morgontur efter långt kvällspass.

– Vi har en anslagsfinansierad budget, vilket gör att bemanningen ser ut som den gör och personalen måste arbeta varannan helg, förklarar Carina Hajzeri.

Det är svårt att rekrytera undersköterskor just nu och speciellt till hemvården. Det är ett självständigt jobb med mycket ensamarbete och man måste kunna ta egna beslut. På ett vårdboende arbetar man i team och lär känna alla vårdtagare.

Det schemaförslag utan delade turer, som nu arbetats fram av personalen inom hemtjänsten Väster, kräver fem nya underskötersketjänster för att fungera. Efter små justeringar av enhetscheferna går schemaförslaget tillbaka till arbetsgrupperna och sedan för godkännande i socialnämnden.

– Vi räknar med att arbeta efter det nya schemat direkt efter semestrarna, säger de fyra enhetscheferna.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

Lyssna och prata med oss!

Istället blev det fler delade turer

Schölander vill invänta utredningen