Pia Möller oroas av trångbodda skolor

– Man kan lugnt säga att situationen är oroande.
Så kommenterar utbildningsnämndens moderata ordförande Pia Möller den nya rapport som visar att grundskolorna i Höganäs redan nästa år behöver utöka sina lokaler med 15 procent.

Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande i Höganäs, tar de nya siffrorna på allvar.

I början av juni i år antog en enig utbildningsnämnd kommunens första skolstrukturplan, där det konstaterades att Höganäs stad behöver en ny grundskola i början av 20-talet. Just nu utreder utbildningsförvaltningen detaljerna kring den nya skolan och var den skulle kunna placeras.

Samtidigt med den utredningen har Karin Perssons Arkitektbyrå fått i uppdrag att utreda lokalbehovet för Bruksskolan, Tornlycke och Kullagymnasiet, som en del i kulturhusutredningen och planerna på att Bruks och Kullagymnasiet ska byta plats.

Trots att konsulterna på arkitektbyrån använt kommunens nya skolstrukturplan i sina beräkningar, kommer de fram till att Bruks saknar 500 kvadratmeter redan nästa år. För Tornlyckeskolan är behovet mer än dubbelt så stort, där behövs knappt 1 200 extra kvadratmeter. Anledningen är i båda fallen fler elever.

– Skolstrukturplanen pekade mot att vi skulle behöva en ny skola 2021 eller 2022, säger Pia Möller. Efter de nya uppgifterna jobbar förvaltningen nu för fulla muggar för att hitta en kortsiktig lösning redan för nästa läsår.

Både skol- och kulturhusutredningen ska bli färdiga under hösten och planen är att kommunfullmäktige i december eller januari ska besluta om man ska bygga ett nytt kulturhus/bibliotek mellan Stadshuset och gamla Bruksskolan.

– Jag tror på idén med ett kulturhus och gymnasium i centrum, säger Pia Möller. Men vi måste se till helheten och göra en bedömning av alla kostnader, både för en ny grundskola och ett nytt kulturhus/bibliotek.

Även Göran Lock, Miljöpartiets språkrör och representant i kulturhusutredningen, är positiv till planerna. Men för att undvika en situation med elever i paviljonger och baracker, menar han att man först bör bygga den nya skolan.

– För att klara av flytten av Kullagymnasiet till centrum, i anslutning till ett nytt kulturhus, krävs förmodligen att man först bygger en ny grundskola i närheten av Bruksskolan, säger han.

När det gäller den gamla Bruksskolebyggnaden från 1921 så säger både kommunstyrelsens moderate ordförande Peter Schölander och Pia Möller blankt nej till den skulle kunna rivas, även om kulturhusplanerna blir verklighet.

– Det finns inte på kartan så länge jag är kommunstyrelsens ordförande, slår Peter Schölander fast.

– Bruksskolan är K-märkt och det har aldrig varit tal om att den inte ska vara kvar, säger Pia Möller. Det som ska rivas är paviljongerna närmast Stadshuset och sedan kan det naturligtvis bli tal om att bygga om ifall gymnasiet ska flytta dit.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Brist på skollokaler redan 2018