“Péter Kovács ville inte ha höghus”

Péter Kovács ringde mig för att få en uppfattning om vad vikenborna tyckte om Potatisåkern och mitt svar blev – ”om kravet är lika många boenden, som planen med 4,5 våningar, då föreslår jag ett nytt gammalt Viken”. Péter Kovács tyckte detta var bra idé. Vårt möte ägde rum en dryg månad före mötet i Viken om det senaste förslaget.

Péter Kovács träffade Kjell Cronert för att diskutera planerna för Potatisåkern.

Efter vårt möte träffade vi Veidekke och berättade om ”vår” idé och jag föreslog samtidigt Veidekke att ta reda på vad vikenborna egentligen vill, eftersom man tydligen inte förstått vad över 1 000 människor vid två olika tillfällen sagt, nämligen att de vill ha tvåvåningshus.

Veidekke menade att man visste att intresset fanns, eftersom några hade visat intresse för lägenheterna högst upp med havsutsikt. Nu visste man vid Vikenmötet inte vad lägenheterna skulle kosta, så för att vara lite fräck, kan man säga att man egentligen inte visste någonting. Om man tycker att man vet på dessa svaga premisser lever man farligt.

Jag förstår fortfarande inte varför kommunen inte agerande, när dåvarande ordförande i kommunstyrelsen Péter Kovács ansåg att ett nytt gammalt Viken – det vill säga förtätning och lägre hus – var en bra idé. Istället hände ingenting.

Frågan kvarstår – måste man ha höga hus, när man ändå klarar målet för antalet boenden med lägre hus, genom att bygga tätare, som i gamla Viken? Svaret är förstås nej.

Kommunen påstår också att man haft samråd. Detta är inte sant. Man har haft många möten och vikenbornas åsikter har varit de samma, men man har inte lyssnat särskilt mycket.

Sedan måste man konstatera, vid politikermötet på Hemgården, att många politiker inte var tillräckligt pålästa, vilket några erkände efteråt.

Sammanfattningsvis är det här inte bra hanterat då beslutet om sex våningar inte var berett på ett politiskt korrekt sätt, utan blev ett hastigt beslut i sittande möte. Så får inte viktiga beslut som får konsekvenser för generationer gå till.

Kjell Cronert