Péter Kovács: “Pinsamt med partistödet”

Peter Kovacs2– Det är klart att det pinsamt att vi behöver ändra reglerna i efterhand, men demokratin är så viktig att en persons misstag inte ska få äventyra ett helt parti. Det säger Péter Kovács inför regeländringen som behandlas i kommunfullmäktige den 15 december.

Alliansen vill ändra reglerna för partistöd i efterhand så, att Moderater och Sverigedemokrater ändå får mesta delen av sitt partistöd trots att de missade sista inlämningsdagen.

Görs det undantag för politiska partier?

– Nej vi har inte den inställningen i vår kommun och jag står till de orden. Oavsett vilket parti som drabbats hade jag reagerat och gjort precis på samma sätt. Att det sen ska svida, man får böta, det är sin sak. Det är likadant för alla partier att utan bidrag kan de lägga ner sin verksamhet och då darrar demokratin säger kommunalrådet.

Vad säger ni till föreningar som också kan slarva?

– Vad jag vet har det aldrig hänt att nån förening blivit utan bidrag på grund av sånt slarv, de som har missat har vi jagat fatt i och de har fått bidrag ändå, även om de varit för sent ute. Vi är alltid snälla och ser rimligheter i saker och ting. Kommer nån ett halvår försent så är det klart en annan sak.

Nättidningen bad Sofia Sandberg, förvalningssekreterare på socialförvaltningen att titta i diariet för socialens föreningsbidrag och hon fann att enbart Kvinnojouren i Ängelholm har ansökt vid fel tillfälle, det var hösten 2012 som man sökte bidrag för 2013.

– De fick möjlighet att komplettera sin ansökan, men återkom inte och då blev det avslag, säger Sofia Sandberg.

Övriga har kommit in med sina ansökningar i tid.

Péter Kovács tycker det vore ett för hårt slag mot partierna om hela bidraget skulle dras in, vilket det faktiskt står i nuvarande regler.

– Jag tillstår gärna att vi slarvade när vi skrev reglerna, och nu vill vi skriva om dem.

– Det är ju en deklaration vi ska lämna in och jag jämför med om du kommer in med din självdeklaration för sent så skulle skattetteverket då som straff ta hela nästa års inkomst som skatt, det är orimligt.

Regeländringen har väckt uppmärksamhet: I kommentarsfälten skriver bland andra Lars Hultén: “Djävla stollar, tänk på nästa val”. Roger Nilsson ser fram emot fullmäktigedebatten den 15 december och tycker att Alliansen beter sig som “ett gäng ryggradslösa varelser”.

Johan Leire tycker det luktar lite illa från politikerna och Åke Raushagen undrar ironiskt: “Kör man för fort ändrar man väl hastighetsgränserna också”.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Alliansen kräver pengarna på bordet

 

(M)issade datum – förlorar 285 000 kr