Personligt ombud fråga i kommunstyrelsen

För en månad sedan sade socialnämnden nej till personliga ombud i Höganäs. Nu skickar Funktionshinderrådet ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Funktionshinderrådet vill ha kvar personliga ombud i kommunen.

Funktionshinderrådet vill ha kvar personliga ombud i kommunen.

– Att slopa personligt ombud är ett flagrant brott mot planen för tillgänglighet och delaktighet, säger Bengt Silfverstrand.

Rådet sätter sitt hopp till kommunstyrelsen att ta upp frågan och få socialnämnden att ompröva sitt beslut, så att avtalet med den ideella föreningen PO Skåne återupptas och psykiskt funktionshindrade även i fortsättningen får stöd av ett personligt ombud.

Funktionshinderrådet anser att socialnämnden fattade sitt beslut på felaktiga grunder och skickar därför en skrivelse direkt till kommunstyrelsen.

– Det här handlar om personer som inte självmant tar kontakt med psykiatrin, skriver Bengt Silfverstrand, som tillsammans med Camilla Heander, författat skrivelsen på uppdrag av Funktionshinderrådet i Höganäs.

Socialnämnden motiverar sitt beslut att avskaffa tjänsten, med att man istället ska tillgodose de behov som finns inom den egna verksamheten. Men det tror inte Funktionshinderrådet kommer att fungera.

– Om personer som behöver hjälp inte vill vända sig direkt till sjukvården, hur ska då sjukvården kunna hjälpa dem?

Verksamheten med personliga ombud drivs av PO Skåne i 14 skånska kommuner. 19 heltidsanställda ombud hjälper och stöttar cirka 400 personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. I Höganäs har tjänsten varit på 25 procent och kostat 120 000 kronor.

I Planen för tillgänglighet och delaktighet – för personer med funktionsnedsättning 2016-2020, som togs fram i höstas och antagits av fullmäktige, skriver man att ”det är den omgivande miljön som gör en person funktionshindrad” och därför ska ”miljön anpassas efter individen och inte tvärtom”.

– Det här är en synnerligen begränsad tjänst, men den betyder oerhört mycket för en utsatt grupp som inte nås av den traditionella psykiatrin, skriver Bengt Silfverstrand och Camilla Heander i skrivelsen.

När beslutet fattades gick politikerna i socialnämnden mot sina egna tjänstemän, som förordade en förlängning av avtalet till december 2018. Nu hoppas Funktionshinderrådet att kommunstyrelsen ska ompröva det beslutet och låta det personliga ombudet vara kvar i Höganäs.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Hjälpen som bara försvann