Pensionärer säger nej till bolagisering

Samtliga pensionärsföreningar i Kullabygden säger nej till kommunens planer att bolagisera stora delar av socialförvaltningens verksamhet. Men socialnämndens ordförande Peter Schölander (M) avfärdar kritiken.

Bengt Silfverstrand har tillsammans med Siw Persson tagit initiativ till skrivelsen till kommunen.

Bengt Silfverstrand har tillsammans med Siw Persson tagit initiativ till skrivelsen till kommunen.

– Ingen av pensionärsorganisationerna har blivit tillfrågad under förberedelsearbetet, trots att vi har ett råd där kommunen lovat ta upp relevanta frågor, säger Bengt Silfverstrand, sekreterare i Höganäs PRO-förening. Och att bolagisera äldrevården kommer självklart att påverka oss.

Men Peter Schölander menar att förändringen knappt kommer att beröra kommunens pensionärer överhuvudtaget och att övergången till ett kommunalt bolag handlar om en intern omorganisation.

– Det hade varit annorlunda om vi stod inför en privatisering av verksamheten, men nu ska allt vara kvar i kommunal drift, säger han. Vi har diskuterat frågan med både facket och de anställda och mer än så tycker jag inte vi behöver göra.

Förutom PRO Höganäs och Brunnby/Jonstorp har fyra lokala SPF Seniorerna-föreningar och Bertil Henriksson för Riksförbundet Pensionärsgemenskap undertecknat skrivelsen till kommunstyrelsen, där man avvisar planerna på en bolagisering. Siw Persson företräder SPF Seniorerna i Höganäs. Hon och de andra skriver:

“Det finns många frågetecknen och utredningen konstaterar att ökad effektivitet inte kan kopplas till val av organisationsform. Bolagisering leder inte automatiskt till större tydlighet och kortare beslutsvägar. Tvärtom riskerar två organisationer att skapa konflikter, samtidigt som insynen minskar.”

– Insynen i ett kommunalt bolag är lagstadgad och exakt densamma som i en förvaltning, säger Peter Schölander. Vi kommer att skriva in samma meddelarskydd som idag i avtalet med det nya bolaget.

Tidigare i veckan framförde även tre lokala samhällsdebattörer krav på en allmän hearing om frågan. De varnar bland annat för att bolagiseringen kan vara ett första steg mot en framtida privatisering av verksamheten, vilket också pensionärsföreningarna ser som en risk.

– En hearing är inte aktuell, säger Peter Schölander. Det här handlar om en omorganisation inom förvaltningen och är inte en fråga för någon sorts offentlig hearing.

Idén till ett nytt bolag kommer från socialnämndens ordförande Peter Schölander.

Idén till ett nytt bolag kommer från socialnämndens ordförande Peter Schölander.

Pensionärsföreningarna framför även kritik mot att administrationskostnaderna ökar med bolagisering av verksamheten.

– Visst kommer administrationen öka med någon extra miljon om året jämfört med idag, säger Peter Schölander. Men vi vinner betydligt mer.

Ett av kommunens starkaste argument för att genomföra bolagiseringen är att man då kan få tillbaka 10-15 miljoner i momskompensation från staten, pengar som man säger ska gå till vård- och omsorgsverksamheten.

– Jag är vald av medborgarna i Höganäs och min skyldighet är att göra ett så bra jobb som möjligt och få så mycket pengar jag kan till kommunens vård och omsorg, säger Peter Schölander.

Bara en annan kommun i Sverige, Sollentuna utanför Stockholm, har valt att bilda ett liknande kommunalt bolag för att driva vård- och omsorgsverksamhet. Där tonar man ner momsvinsten och lyfter hellre fram andra fördelar med bolagiseringen.

– Det hade varit mycket värre om jag inte hade använt skattebetalarnas pengar på bästa sätt, säger Peter Schölander. Nu får vi istället omkring en miljon mer i månaden till vård och omsorg i kommunen.

– Det är inte en kommuns uppgift att ägna sig åt den här typen av avancerad skatteplanering, säger Bengt Silfverstrand.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Krav på hearing om bolagiseringen

 

Momsvinsten inte viktigast i Sollentuna

Anställda vill inte bli handelsvaror

Bolagiseringen kryper närmare