Pengarna är slut, kommunen tvingas låna

Stadshuset

 

Höganäs tvingas i år låna pengar externt till verksamheten – Ekonomikontoret slog larm i förra veckan, det behövs akut 145 miljoner kronor kontant.

– Likviditeten är ansträngd skriver kommunledningskontoret.

Man anger flera skäl. Just nu är det att migrationsverket dröjer med utbetalning av sitt statsbidrag. Därutöver ska kommunen betala 25 miljoner i pensionskostnader, som man tydligen inte budgeterat för, och dels måste man skaka fram 10 miljoner för att köpa aktier när en del av socialtjänsten ska bolagiseras.

Men den stora anledningen är att det i år ska göras jättelika investeringar som inte kan finansieras med avskrivningar och då minskar likviditeten drastiskt, alltså den mängd kontanta pengar kommunen har att röra sig med. Hittills har man kunnat låna av sig själv, men nu vill kommunledningen istället gå ut på öppna marknaden och låna 145 miljoner kronor, en summa man tror ska klara likviditeten även om man ändå räknar med ett underskott i likviditet på 34 miljoner vid årets slut.

-Nej kommunen är alls icke bankrutt, säger kommunchefen Herman Crespin, det finns pengar, men de är inte så snabbt åtkomliga som vi ibland skulle önska, därför behöver vi låna upp externt. Han förklarar att kommunen de senaste åren haft en stark likviditet i vad han kallar skattekollektivet, cirka 200 miljoner mer än vad som behövs för att finansiera investeringsbudgeten. Då har man internlånat ut pengarna.

Det är de avgiftsfinansierade verksamheterna som t ex vatten och avlopp, som behöver kapitaltillskott. Kommunen har hittills brukat, så att säga, låna av sig själv från de skattefinansierade verksamheterna. VA-sidan har just nu lånat 145 miljoner av skattekollektivet.

– Det var förmånligare än att ha pengarna på banken, säger Crespin.

Internlånen har handlat om stora belopp, 2015 behövde man internlåna 169 miljoner för att klara de löpande utgifterna. Under fjoråret låg man ute med 50-75 miljoner till migrationsverket.

– Men just nu behöver skattekollektivet sina pengar själv till investeringar, därför vill vi att VA:s interna lån ska omvandlas till externa lån.

Bristen på reda pengar var just nu så akut att politikerna i budgetberedningen kallades till extra möte på måndagen för att förbereda lånet. Man vill gå ut på öppna lånemarknaden med en offertförfrågan med olika räntealternativ och bindningstider. Under tisdagen behandladre kommunstyrelsen ärendet.

Offerterna ska vara inne redan den 21 januari och sedan tar kommunfullmäktige det slutliga beslutet den 27 januari.

– Frågan är lite teknisk och jag förstår svårigheterna att på ett pedagogiskt sätt förklara, men det är viktigt att kommuninvånarna får rätt bild och inte att det saknas pengar eller lånas till driften, säger kommunchef Herman Crespin.

Lasse Olsson