Parlamentarisk obalans

Moderaterna har, helt enligt spelets alla regler och i bästa ordning, genom väljarnas förtroende givits ett rejält övertag i kommunfullmäktige. Helt korrekt, men ändå ur parlamentarisk synpunkt synnerligen olyckligt.

I Höganäs dominerar Moderaterna kommunpolitiken.

Den politiska opposition har fullständigt åkt av banan och har i vissa fall t o m hängt sig fast i svansen på makthavarna. Det är förödande för en korrekt fungerande demokrati! Inte blir det bättre av att ett parti domineras av några få ”starke män”, som pekar med hela handen och anger färdriktningen enligt mottot ”JAG vet vad som är bäst för Höganäs!”

Som Vikenbo har jag upplevt hur dessa ”starke män”, trots vetskap om en tydlig majoritet av Vikenbornas uppfattning fullständigt struntat i de klart uttalade önskemål som framkommit genom två undersökningar bland byborna. Försöken att tvinga på Vikenborna något som de klart och tydligt tackat nej till vid upprepade tillfällen börjar bli smått patetiska.

Jag vill verkligen med dessa rader be kommuninvånarna i Höganäs kommun att fundera på om man kanske inte i kommande val skulle försöka få mer balans i styret av en i övrigt väldigt fin kommun!

Niels Karlinder
Viken