Paradise Closed

Långa promenader på Kullaberg och utmed stränderna, vackra små fiskelägen att strosa i på lediga stunder, ja det är vad Höganäs kommun signalerar med skyltarna ”Välkommen till vårt Paradis” vid kommungränsen. Kommunens övergripande mål är dessutom att fler ska flytta till paradiset; till 2025 ska det bo 27 500 här.

Vad är då attraktivt för människor när man väljer bostadsort? Vacker natur är alltid viktigt. Sedan kan det bero på familjesituation om bra skola är viktigare än annan kommunal service, eller service överhuvudtaget. Arbete finns inte för alla invånare i Höganäs kommun och därför är pendlingen, främst till Helsingborg, betydande. Goda och lättillgängliga kommunikationer ingår också alltid i de viktigaste förutsättningarna för en attraktiv bostadsort.

Den dagliga pendlingen till Helsingborg från Höganäs är omfattande och fortfarande är bilen det viktigaste färdmedlet. Samtidigt har man i Helsingborg svårt att nå upp till miljökvalitetsnormerna för frisk luft i de centrala delarna och idag är man medveten om att kollektivresandet måste öka, både inom staden och till Helsingborg.

Skånetrafiken har förbättrat möjligheterna att inte bara pendla till Helsingborg utan också vidare mot Malmö, både genom snabbussen 222 som går direkt från Höganäs till Helsingborg och Pågatåg express som går från Helsingborg till Malmö utan stopp. Därför kan jag nu ta bussen 7.22 från Höganäs och vara framme i Malmö 9.00 efter två byten; buss-tåg-buss. Det var en omöjlighet 2010 då jag pendlade varje dag till Malmö, så det är helt fantastiskt!

Men nu har Helsingborg stängt av Höganäs. Genom att under hela våren stänga Strandvägen från Sofiero till Pålsjö för biltrafik, måste alla bilister från Laröd köra ut på väg 111. Mellan 20 och 40 minuter längre pendling från Höganäs varje dag är resultatet, och bussen har ingen möjlighet att hålla sina restider. Vi har visserligen haft en mycket god tillströmning av passagerare till kollektivlinjen Höganäs – Helsingborg, men goda resvanor är väldigt lätta att bryta om servicen blir för dålig.

Helsingborg skulle kanske fundera på hur det blir med luftkvaliteten om trogna kollektivtrafikresenärer börjar köra bil igen. Alltför dålig luftkvalitet hotar att stoppa all nybyggnation i centrala Helsingborg!
Men främst borde Höganäs politiker ta ett samtal med kollegorna i Helsingborg; så här kan man bara inte stänga av en grannkommun! Åk in till Helsingborg vid åtta och känn på köerna, så som minst 5 500 pendlare gör varje dag. Ett stängt paradis blir väl nästan ett fängelse?

Kerstin Nilermark

FAKTA: Pendlingsiffror från 2011 (bostadsförsörjningsprogrammet)
5427 pendlar ut från Höganäs
2427 pendlar in till Höganäs
5776 arbetar och bor inom kommunen