Övertron på politik och demokrati !

demokratiUnder senare årtionden har den politiska makten fått en allt mer framträdande och tyngre roll i det moderna samhället. Samhällsmedborgarna har valt att lägga över alltmer ansvar för att lösa alla problem som uppstår i samhället, som man själv inte orkar eller vill ta tag i, på det politiska etablissemanget.

Genom att gå till valurnan vart fjärde år frånsäger man sig allt personligt ansvar för samhällsutveckling och samhällelig problemlösning. Man har ju valt parti och det blir sedan partiets problem att fixa allt, absolut inte mitt.

Vi överlämnar sålunda alltför ofta okritiskt allt ansvar och inflytande till ett parti utan att veta vilka människor, som sedan kommer att utöva makten i partiets namn. I tron att de är en sorts ”övermänniskor”, som kan och vet allt och som kommer att lösa alla problem, simsalabim, överlämnar vi vårt direkta inflytande till en skara politiker, som vi i grund och botten inte vet så mycket om.

Ännu mer betänkligt blir det när man får obalans i det demokratiska systemet genom att ett parti/partiblock får ett alltför dominerande inflytande. I en levande demokrati krävs en balanserad maktfördelning mellan maktinnehavare och opposition annars är den demokratiska processen i fara.

Detta är en ytterst bekymmersam utveckling. En pacificerad väljarkår och en fartblind maktelit är ur demokratisk synpunkt ett mycket betänkligt tillstånd ! Vi har det demokratiska system vi har, med alla fel och brister och även förtjänster. Grava fel som uppstår i systemet, måste korrigeras på något sätt. När oppositionen fallerar råkar systemet i obalans och det är ett oacceptabelt tillstånd och måste rättas till genom nya politiska krafter i opposition.

Niels Karlinder, Viken