Otroligt lågt!

Vad är folkparksföreningens styrelse egentligen ute efter och är det verkligen något att skapa en höna av?

Planen var en Familjecentral vid ingången till Folkparken, men istället ska det nu bli ett LSS-boende. Foto: Fredrik Göransson

I en artikel i HD gällande LSS-boende, som följdes av svar från Péter Kovács och Peter Schölander här i Fyren, gömmer sig folkparksföreningens ordförande Kerstin Schultz bakom detaljer för att försvara att hon gått i spetsen för att överklaga beslutet om att låta personer med funktionsnedsättning ha ett boende bredvid ett nytt folkets hus.

Hon hänvisar till att detaljplanen inte tillåter boende utan vårdinrättning samt att det skulle gömma folkets hus ingång. Ursäkta vår rakhet, men för oss låter det som ett dåligt svepskäl för att skapa en onödig debatt om människor som verkligen inte har gjort sig förtjänta av en sådan diskussion. Dessutom säger hon att ett sådant boende kunde bli stört av husets aktiviteter.

I sitt svar i Fyren uttrycker hon att det enbart handlar om att det ska vara ett boende – att det är hela anledningen att de överklagar.

Nå, för det första:
Argumentet att ett boende för människor med speciella behov, eller bostäder av annat slag skulle gömma något alls då det faktiskt är exakt samma byggnad som var tänkt enligt plan och som skulle innehållit en familjecentral håller inte.

För det andra:
I våra ögon kan ett LSS-boende verkligen likställas med vårdinrättning. Kanske består “vården” av mer än bara det som sker vid en vårdcentral, men vad trodde då folkparksföreningens styrelse att en familjecentral skulle ge för form av vård? En sådan central skulle innehålla betydligt fler vårdgivande instanser än vad som skulle bli fallet vid ett LSS-boende. Den enda möjliga skillnaden är i så fall att vården även ges nattetid i form av väntetid (tidigare kallat sovande jour).

För det tredje:
Människor med funktionsnedsättningar har precis samma behov som alla andra människor av aktiviteter, liv och rörelse, möjlighet att delta i samhället på ett värdigt sätt, integreras och bli bekräftade och synliga. De kan faktiskt till och med dansa! Hur ska vi annars lära oss att annorlunda inte är farligt?

Det kan väl inte vara så att hela styrelsen anser att det vore bättre att inte använda lokalerna på bästa möjliga sätt – ett LSS-boende på första parkett – när vetskapen dessutom finns att det verkligen behövs och att familjecentralen inte blir av? Är det viktigare att Folkets Hus inte göms eller skyms?

Vi ställer oss mycket frågande till folkparksföreningens styrelses beslut att överklaga denna fina möjlighet för våra medmänniskor med funktionshinder och hoppas verkligen att de tänker om!

Louise Stjernquist – gruppledare (L)
Mikael Stjernquist – ledamot i byggnadsnämnden (L)
Båda föräldrar till en människa som är annorlunda