Osmarta lantisar på topposter

Daniel Svensson skräder inte orden. Han påstår att Kullamoderaterna fört en dumsnål investeringspolitik med en alldeles egen huvudlös ekonomisk styrmodell och därmed “bränt en kvarts miljard”.

Hur välskött är egentligen ekonomin i Höganäs?

Påståendet är så magstarkt att man knappt kan tro att det är sant. För det saknas varken utbildningar eller pengar för dem som vill göra miljöinvesteringar. Det statliga Klimatklivet betalar hälften av investeringskostnaderna. Och Kommuninvest ger förmånliga “gröna” lån och experthjälp. Höganäs är medlem i Kommuninvest, liksom 90 procent av alla kommuner och landsting.

Men visst, Höganäs har halkat efter på Miljöbarometern och ligger nu på 88:e plats av alla 290 kommuner. Ängelholm har gjort ett ordentligt kliv uppåt, ökat med 86 platser och ligger nu (2017) på 22:a plats. Helsingborg toppar listan, Lund är nummer fyra och Lomma nummer åtta.

Jämförelsen med ett lokalt landsortsparti är kanske inte juste. Fårskallar finns överallt och jag är inte säker på att de är fler på landsbygden än i städerna.

Undrar just vad ledamöterna i det växande Landsbygdspartiet Oberoende (LPo) skulle säga om jämförelsen. Ett av dess slagord är “Sunt förnuft i politiken”. Här skulle kanske jämförelsen med Kullamoderaterna kunna vara adekvat. För “sunt förnuft” baseras ofta på antaganden som är felaktiga. Eller som Albert Einstein uttryckte det: “sunt förnuft är summan av alla fördomar man lagt sig till med när man fyller arton.”

Vi kommuninvånare måste kunna lita på att de politiskt förtroendevalda antar utmaningen att underlätta omställningen mot ett hållbart samhälle utan att bränna miljonbelopp. Klimatsmart teknologi är viktigt. Men hållbarhet innefattar också en social dimension: en vision om gemenskap och allas lika möjligheter till delaktighet.

Så fram med visionerna! Presentera dem i en medborgardialog! Inte bara ett möte! Inte under dagtid! Inga tjänstemän! Politiker ska det vara!

Agneta Lane