Öppet möte om Kulturhuset

Föreningen Fyren bjuder in till ett öppet möte på Café Amanda om det planerade kulturhuset i Höganäs. Det är den nybildade föreningens första temamöte och på programmet står information och diskussion om kulturhusplanerna.

Hur, var och i vilken omfattning ska ett kulturhus i Höganäs växa fram? Hur många verksamheter ska finnas under samma tak och hur stort kommer huset att bli? Var ska kulturhuset placeras och hur kan placeringen påverka andra verksamheter i Höganäs? På mötet kommer man även jämföra med Dunkers Kulturhus i Helsingborg, utifrån frågan om nordvästra Skåne är tillräckligt stort för två kulturhus.

Utgångspunkt för kvällen är kommunens kulturhusutredning. Dessutom kommer Anders Malmsten, arkitekt och samhällsdebattör, att redogöra för sina beräkningar av vilka ytor som krävs för ett kulturhus av den föreslagna storleken.

Tanken är att kvällen ska leda fram till en plattform, som kan ligga till grund för den kommande medborgardialogen om kulturhuset.

Mötet, som är öppet för alla intresserade, startar 19.00 den 1 juni på Café Amanda på biblioteket i Höganäs.