Öppet brev till Kovács

Bäste Péter Kovács,
Som vikenbo uppskattar jag verkligen att du under en längre tid haft fokus på Viken och vill lägga resurser på att utveckla denna fantastiska skånska by och dess alldeles unika miljö.

Bygatan i Viken, nästan likadan nu som då.

Bygatan i Viken, nästan likadan nu som då.

Problemet är att du och dina tjänstemän i förvaltningen tyvärr skjuter långt, långt över målet, vilket riskerar att äventyra hela Vikens byakultur och skapa en billig och ful förort till Höganäs. Detta uppskattar jag däremot inte.

Jag har deltagit i en del samrådsmöten angående utvecklingen av Vikens centrum. Viken består av en gammal historisk del och en del med nyare, modern bebyggelse. Trots vissa svårigheter har man ändå lyckats relativt väl att smälta samman dessa delar, tack vare att man gått väldigt varligt fram och tagit stor hänsyn till Vikens mycket särpräglade karaktär och bystruktur.

Christian Witt och hans företag Bästa bostaden, har med utpräglad fingertoppskänsla byggt ut Viken och försett samhället med nya bostadsområden, i väl anpassad takt och med känsla för småskalig och diskret bebyggelse, väl anpassad till Vikens karaktär.

Nu kommer du med dina megalomaniska byggplaner, utformade av dina tjänstemän, som inte tycks begripa att Viken är ett kulturarv, som vi måste värna och vårda.

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Det är helt sjukt att ohejdat skicka in profithungriga entreprenörer med bulldozers, grävskopor och en lavaström av betong i denna känsliga miljö. Dessa entreprenörer struntar fullständig i kulturella värden och estetiska avväganden, bara projektet ger tillräcklig profit!

Din uppgift är inte att jämna vår by med marken för att kunna uppföra dina politiska minnesmärken. Din uppgift är att lyssna och försöka förstå i vilken riktning en majoritet av vikenborna vill utveckla sitt samhälle, en försiktig och kontrollerad utveckling, som tar hänsyn till kulturella och estetiska värden som byggts upp under århundraden.

Det är vi som skall och vill leva i den här miljön, som du genom ditt agerande på ett dramatiskt sätt kan komma att förändra för alltid och på ett sätt som många vikenbor säger nej till.

Lyssna än en gång noga till vikenborna och låt oss gå vidare tillsammans i enlighet med deras önskemål. Det finns exploatörer som klarar att utveckla Viken på ett sätt så att vikenborna blir nöjda och glada och utan att förstöra oersättliga värden.

Tänk om innan det är för sent!

Niels Karlinder, Viken
Detta brev kommer personligen från enbart mig och jag representerar ingen annan än mig själv.