Öppet brev till Gustaf Wingårdh

Gustaf Wingårdh, byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges moderate ordförande, påstod på torsdagens fullmäktigemöte 19/11 2015 att: “det omdiskuterade bygglovsärendet i Arild framför allt handlar om en infekterad släktfejd”.

Jag och min hustru känner oss bestörta över att kommunfullmäktiges ordförande, i syfte att rädda sitt eget skinn och avleda fokus från de felaktigheter som begåtts i kommunen, far med dessa osanningar.

Staffan Laurell har sedan barnsben umgåtts med oss och våra tre barn och många Arildsbor kan intyga att det inte handlar om en “släktfejd”. I det aktuella byggärendet har vi skiljaktiga meningar i sakfrågan, men det är en helt annan sak än en “släktfejd”.

Om Gustaf Wingårdh har svårt att skilja på sakfråga och person så rekommenderar vi honom att noggrant läsa våra skrivelser i ärendet!

Stephan & Siv Laurell